El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte ha permès detectar 366 casos en 10 anys a la Regió Sanitària Girona

Participant rebent el kit d’automostra a una farmàcia

El Programa de cribratge de càncer de còlon i recte (PDCCR) es va començar a implantar fa una dècada a la Regió Sanitària Girona i des d’aleshores s’han detectat precoçment 366 casos. Des del 2013 fins l’actualitat, han donat positiu 12.613 anàlisis i s’han fet 9.648 colonoscòpies en els diferents hospitals gironins. El PDCCR es va començar a implantar a la Regió Sanitària de Girona l’any 2013 per la comarca del Baix Empordà. Durant l’any 2015 es va anar introduint progressivament a tota la Regió Sanitària, primer a la Garrotxa i al Ripollès i uns mesos més tard es va estendre a la resta de Regió, de manera que a finals de 2017 es va completar la implantació arreu de la Regió. Aquest 31 de març se celebra el Dia Mundial del Càncer de Còlon, jornada amb què anualment es fa una crida a la prevenció de la malaltia a través de la participació en el cribratge.

El Programa, gestionat per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), s’estructura en rondes que duren dos anys i es fa a partir d’una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta i permet la detecció precoç de la malaltia i el posterior inici del tractament. Pel que fa a les dades de l’últim any, durant el 2022 s’han detectat 43 càncers, xifra que representa una taxa d’1,01 per cada mil persones cribrades. En total han estat cridades 113.758 persones homes i dones de 50 a 69 anys, que és la població diana, i n’han participat més de 42.500 (37,3%). En aquest moment, la comarca del Baix Empordà està realitzant la cinquena ronda, la Garrotxa i el Ripollès estan finalitzant la quarta i la resta de comarques han completat la tercera ronda durant el 2022 i tot just han començat la quarta.

Pel que fa a la participació, el Ripollès és la  comarca que té actualment un major grau de participació, 42,3%, seguida de la Garrotxa, 39,4%. El Gironès, Pla de l’Estany i Selva Interior té un 37,5%, seguit del Baix Empordà, 34,9%, l’Alt Empordà i l’Alt Maresme, amb una 32,6% totes dues, i la Selva Marítima, amb un 30,7%.

“El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i quan es comencen a notar símptomes és perquè la malaltia ja està en una etapa avançada, fet que redueix les probabilitats de curació”, explica el digestòleg de l’Hospital Santa Caterina, el Dr. Javier Pamplona. “La detecció precoç ara mateix és la millor eina que tenim tant professionals com ciutadania i gràcies als 10 anys de recorregut del Programa hem pogut millorar-ne el pronòstic i disminuir la seva incidència. Per això és fonamental que les persones entre 50 i 69 anys hi participin quan se les convida”, subratlla Pamplona. El digestòleg recorda que el programa permet no només detectar la sang en femta sinó també lesions que si no es tracten, amb el temps, poden arribar a desenvolupar un càncer.

Com es desenvolupa el Programa?

A la Regió  Sanitària Girona es coordina des d’una oficina tècnica de l’IAS, des de la qual es convida la població diana a participar-hi -tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l'any en curs-  els quals reben una carta a casa seva on se'ls explica el programa i se'ls informa de com participar-hi. Per tal de promocionar i enfortir la prevenció i la detecció del càncer colorectal en les fases inicials, des de la Regió Sanitària Girona –i en col·laboració amb el món local-  s’està realitzant un reforç de la comunicació del programa a mesura que es van desenvolupant les diferents  rondes i l’enviament de les cartes en els municipis.

Els participants han de dirigir-se amb la carta a una oficina de farmàcia acreditada amb el distintiu del PDPCCR, on li donaran un kit per dipositar la mostra de femta, i les instruccions de com conservar-la  fins que la porti de nou a la farmàcia. Les farmàcies envien les mostres a analitzar a l’Oficina tècnica, des d’on es publiquen els resultats de manera informàtica a  través de la Història Clínica Compartida de Catalunya. Si són negatius, es notifica als participants a través d’una carta. Si són positius, són citats per a una visita a la Unitat d'Endoscòpies del centre hospitalari que els correspongui, on se'ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica. Segons els resultats d'aquest estudi, s'indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, pot ser necessària una segona exploració al cap d'un temps (1 o 3 anys) o pot ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer.

Descàrrega de fotografies. Autor IAS. 
Participant rebent el kit d’automostra a la Farmàcia Domènech de Salt. 

HOSPITAL
Divendres, 31 Març 2023