I si m'operen

Què s’ha de fer abans d’una intervenció quirúrgica? En general:

- Per evitar complicacions No mengi ni begui res durant les 6 hores anteriors a la intervenció

- Redueixi el nombre de cigarretes

- Per evitar infeccions faci una higiene corporal completa

- Tregui's les pròtesis dentals

- Retiri l'esmalt d'ungles

- No porti joies

No s'oblidi de:

      Consultar si ha de deixar la medicació habitual

      Portar els estris d'higiene personal i la medicació habitual

       Si utilitza CPAP, cal dur-la

 

Si té cap dubte o problema, si us plau, posi's en contacte amb els professionals de l’hospital. Ens pot trucar al 972 189 014

Hospital