Atenció sociosanitària

El Centre Sociosanitari La República es va posar en funcionament l’any 2009, com a un centre capdavanter a Catalunya que recull el coneixement i l’experiència de l’Hospital Santa Caterina i de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines en el tractament i cura de les persones i les sinèrgies amb altres entitats i centres assistencials per oferir diferents línies d’atenció a la salut i benestar de les persones: geriatria i psicogeriatria, deteriorament cognitiu, atenció al pacient crònic complex, amb malaltia crònica avançada, malalties neurodegeneratives i dany neurològic adquirit, en sintonia amb les indicacions del Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut.

Els pacients que s’hi acullen presenten unes característiques comunes i són les que determinen la tipologia de serveis que s’hi ofereixen:

 1. Patologies d’elevada prevalença.
 2. Malalties que evolucionen al llarg del temps amb un increment progressiu de la discapacitat i la dependència.
 3. I episodis aguts de malaltia que poden accelerar la discapacitat: infeccions, fractures, cirurgia.

Totes aquelles patologies que poden presentar complicacions, síndromes, descompensacions, alteracions conductuals, brots i problemes relacionats amb el procés crònic que van apareixent al llarg de la malaltia, i que es caracteritzen per:

 • Requerir un abordatge integral del problema, en un entorn adequat per evitar que la situació de dependència s’acceleri i produeixi una institucionalització prematura de la persona.
 • Ocasionar una alta freqüentació als serveis d’urgències que no poden ser resolutius en aquest cas, per la complexitat dels processos i les dificultats per realitzar derivacions adequades.
 • Sobrecàrrega del curador, fet que pot conduir a una demanda precipitada d’internament permanent.

Es tracta la persona amb malaltia crònica i discapacitant, entesa com un procés, no com un conjunt d’episodis i el seu abordatge es realitza de manera integral, multidisciplinar i transversal.

L’atenció sociosanitària de l’IAS també disposa d’una Unitat de Cures Pal·liatives, ubicada a l’Hospital Santa Caterina, annex al Centre Sociosanitari La República.

Equip

Centre Sociosanitari La República

 • Directora de centre: Sara Rodríguez
 • Adjunta a infermeria: Imma Espejo
 • Supervisora d’infermeria: Maria Rosa Durà
 • Equip professionals: metges, diplomats en infemeria, auxiliars de clínica, treballadores socials, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, psicòlegs i logopedes.

Unitat de Cures Pal·liatives

 • Cap de Servei: Rosa Roca
 • Metgessa adjunta: Claustre Babià
 • Supervisora d’infermeria: Laura Manzanero
 • Equip professionals: diplomats en infermeria, auxiliars de clínica, treballadores socials, fisioterapeutes, psicòlegs.
Sociosanitari