Unitat de Subaguts

Unitat de mitja estada, de diagnòstic i tractament, destinada a l’abordatge de síndromes clínics relacionats amb complicacions, descompensacions i brots de la patologia crònica de base que requereixen d’una hospitalització de curta durada, tractament multidisciplinar i un entorn terapèutic adequat. Està dotada de 20 llits. La Unitat es troba ubicada a l'Hospital Santa Caterina, annex al Centre Sociosanitaria, a la planta d'Hospitalització D.

Els objectius d’aquesta unitat són

  • Oferir una exactitud diagnòstica
  • Detectar problemes tractables no diagnosticats prèviament
  • Oferir un recurs adient, integral, amb resposta ràpida als pacients amb patologia crònica de llarga evolució que tenen problemes relacionats amb la seva malaltia.
  • Situar al pacient al nivell assistencial i social més adequat per tal d’evitar la dependència, el reingrés i la institucionalització precoç.
  • Garantir la continuïtat assistencial en el context d’un abordatge  transversal de la malaltia.
  • Ser un suport als professionals de l’atenció primària que controlen l’estat de salut d’aquests pacients i als especialistes que efectuen el seguiment de la patologia de base.
  • Disminuir d’ingrés a les urgències hospitalàries.
  • Millorar la qualitat de vida dels pacients i les famílies.

Horari de visites

De 14 a 21.30 h.
Els accessos al Parc Hospitalari es tanquen a les 22 h.

Amb l'objectiu de mantenir el confort dels pacients a la unitat se sol·licita que la presència de familiars no superi les dues persones alhora durant el dia, i una persona a la nit.

Com s’hi accedeix?

Els pacients ingressen a la unitat a través d’atenció primària i dels serveis d’urgències de d’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i de l’Hospital Santa Caterina.

 

Sociosanitari