Equip d'avaluació intergral interdisciplinària de malalties neurodegeneratives

L’equip d’avaluació integral interdisciplinària de malalties neurodegeneratives atén a les consultes externes del centre. Es tracta d’un equip de professionals integrat per metges, neuropsicòlegs i treballadors socials que atenen persones diagnosticades d’Esclerosi Múltiple, Esclerosi Lateral Amiotròfica, malaltia de Parkinson, Atàxies... i persones amb seqüeles de dany neurològic adquirit. En funció del cas a tractar s’hi incorporen al grup avaluador diplomats en infermeria i/o fisioterapeutes.

La seva àrea d’influència és tota la Regió Sanitària de Girona.

Com s’hi accedeix?

Els pacients són derivats pel neuròleg o bé pel metge de l’atenció primària.

Sociosanitari