Com arribar-hi?

Per mitjans de transport públics

Podeu arribar al Centre Sociosanitari La República per diferents mitjans de transport públic, per a més informació consulteu els següents enllaços:

Com arribar al Centre Sociosanitari La República

Sociosanitari