Unitat de Cures Pal·liatives

L’atenció sociosanitària també disposa d’una Unitat de Cures Pal·liatives, ubicada a l’Hospital Santa Caterina, annex al Centre Sociosanitari La República.

La Unitat de Cures Pal·liatives es troba a la sala d’hospitalització D de l’hospital i està dotada amb 18 llits.

Es tracta d’una unitat especialitzada en l’avaluació i control dels símptomes dels pacients que es troben en una fase avançada i progressiva d’un procés de malaltia que necessita tractaments i atencions específiques. La intevenció es pot efecturar tant en règim d’ingrés com ambulatòriament, depenent de les necessitats del pacient, i en coordinació amb els equips d’atenció primària.

La unitat disposa de serveis d’atenció psicològica i treball social per a aquells pacients i familiars que ho requereixin.

El pacient d’aquesta unitat es caracteritza per patir una malaltia incurable, amb unes possibilitats de resposta als tractaments específics molt limitada, i amb presència de símptomes múltiples i variables, que provoquen un impacte sobre el malalt i la família importants. En aquesta situación, l’objectiu dels professionals de la unitat estan centrats en la millora de la qualitat de vida, la promoció de l’autonomia i l’adaptació emocional a la situació, amb una concepció activa de la terapèutica i un abordatge interdisciplinari.

Com s’hi accedeix?

Els ingressos són derivats principalment de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i l’Institut Català d’Oncologia (ICO Girona). Es treballa coordinadament amb la resta d’hospitals comarcals, els equips d’atenció primària, atenció domiciliària, i la xarxa sociosanitària de la Regió Sanitària de Girona.

Sociosanitari