Hospital de Dia de malalties neurodegeneratives i dany adquirit

Fisioterapeutes de l'IAS fent rehabilitació amb pacients a l'hospital de dia Equipament dotat amb 25 places orientat a la valoració, la rehabilitació funcional (recuperadora i manteniment), a la millora de la situació psicosocial i integració social dels pacients, a més d’oferir el suport a les seves famílies.

L’hospital de dia es caracteritza per oferir:

- Un ampli espectre de serveis que responen al tractament de problemes concrets. El pacient es tracta segons les seves necessitats assistencials, que poden ser comuns o molt semblants per a diferents grups diagnòstics.

- Atenció personalitzada amb una prescripció individualitzada d’un programa flexible i adaptat en tipologia, intensitat i horari a les necessitats del pacient. El programa es basa en el problema i es centra en la persona.

- Anàlisi acurat de l’entorn físic i social del pacient per tal de proposar les adaptacions oportunes i afavorir la seva autonomia i independència

La seva àrea d’influència és tota la Regió Sanitària de Girona.

Com s’hi accedeix?

Els pacients són derivats pel neuròleg o bé pel metge de l’atenció primària.

Sociosanitari