Unitat de Llarga Estada

Equipament de 40 llits, destinat a l’atenció continuada de persones amb malalties o processos crònics i diferents nivells de dependència, amb diversos graus de complexitat clínica i que no poden ser atesos al seu domicili.

Es tracta d’una unitat destinada a l’atenció integral i específica de persones amb demència i altres trastorns mentals crònics, amb alteracions de la conducta que els impedeixen continuar en el medi habitual, familiar, institucional o a unitats de llarga estada convencional.

Horari de visites

De vuit del matí a les nou del vespre.
Recomanem que les visites es facin en horari de tardes.
Amb l'objectiu de mantenir el confort dels pacients a la unitat se sol·licita que la presència de familiars no sobrepassi les dues persones alhora.

Com s’hi accedeix?

Els pacients ingressen a la unitat de forma programada, prèvia valoració del cas per la CIMSS (Comissió Interdisciplinària Mixta Sociosanitària) del territori. Cal complimentar prèviament, l’informe mèdic, d’infermeria i social corresponents.

Es podran realitzar ingressos per al descans del curador principal amb una durada màxima d’un mes.

La seva àrea d’influència és la comarca del Gironès.

Pot descarregar-se el document informatiu fent un clic a la següent imatge:

Sociosanitari