L’hospital de dia de malalties neurodegeneratives de l'IAS es consolida com a centre de referència en la neurorehabilitació a Girona

 

  • El diagnòstic més prevalent dels pacients atesos és l’esclerosi múltiple (46%), seguit de les malalties agrupades sota el diagnòstic de Parkinson (13%), atàxies (13%) i esclerosi lateral amiotròfica (ELA), amb un 8% dels casos
  • La Fundació Esclerosi Múltiple ha donat al centre una grua de suspensió per a la rehabilitació i moviment dels pacients valorada en més de 12.000 euros
L’hospital de dia de malalties neurodegeneratives i dany adquirit, cerebral i medul•lar, s’ha consolidat com a dispositiu de referència a la Regió Sanitària de Girona en la neurorehabilitació de les persones afectades per aquestes malalties, amb alteracions biopsicosocials i amb possibilitats de dur a terme un tractament que millori la seva situació. El servei, ubicat al centre sociosanitari La República, del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, està dotat amb 25 places i és atès per un equip de professionals multidisciplinari que s'ocupa de tractar, en diferents àrees, els dèficits específics que formen part d'un tractament global per millorar la qualitat de vida de les persones ateses. L’equip està format per metges rehabilitadors, psiquiatres, psicòlegs, neuropsicòlegs, fisioterapeutes, terapeuta ocupacional, logopeda, dietista, i treballador social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
L’hospital de dia va atendre l’any passat 242 persones, un 11,52% més que al 2016. El diagnòstic més prevalent dels pacients atesos va ser l’esclerosi múltiple (46%), seguit de les malalties agrupades sota el diagnòstic de Parkinson (13%), atàxies (13%) i l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), amb un 8% dels casos. Les neuropaties i les distròfies musculars signifiquen el 4,54% cadascuna sobre el total de pacients atesos. Amb un menor nombre de casos també s’hi tracten els traumatismes cranioencefàlics, lesions medul•lars, amiotròfies i altres diagnòstics neurològics menys prevalents com ara la Corea de Hungtington. La mitjana de sessions per pacient és 34 i cada pacient rep una mitjana de 2 tipus de tractaments. L’any 2017 es van realitzar en conjunt més de 8.000 sessions i gairebé 14.700 tractaments. L'edat mitjana dels pacients és de 51 anys. 
 
Donació de la FEM, un equip per a la rehabilitació 
 
La Fundació Esclerosi Múltiple ha donat al centre una grua de suspensió per a la rehabilitació i moviment dels pacients valorada en més de 12.000 euros. L’acte oficial de la donació s’ha celebrat a aquest matí a l’hospital de dia, amb la participació del president de l’Institut d’Assistència Sanitària, Joan Profitós, el gerent de la institució, Joaquim Casanovas, la presidenta de la FEM, Maria José Abella, i la directora executiva de l’entitat, Rosa Masriera. Els professionals del centre han explicat els beneficis i ús del nou aparell per a tots els pacients que s’hi tracten. 
 
Atenció especialitzada
 
L’hospital de dia s’estructura per àrees d’atenció. Des de l’àrea mèdica rehabilitadora es fa el control mèdic del pacient ingressat, amb una valoració dels tractaments en relació amb la discapacitat deguda a la malaltia, i altres valoracions específiques, si el pacient les requereix. Des de l’àrea de fisioteràpia es tracten les funcions motores i sensitives i es proporciona l’ajuda que necessita el pacient per mantenir la màxima autonomia. L’hospital també disposa d’una àrea de nutrició orientada a disminuir el risc de complicacions. 
 
Des de l’àrea de psicologia es tracten els processos d’acceptació i adaptació al diagnòstic i a les seqüeles que les diferents patologies comporten, i també s’hi treballa la prevenció i tractament de les alteracions emocionals i conductuals, a través de les intervencions individuals, familiars o grupals. 
 
Es disposa d’una àrea de teràpia ocupacional que treballa amb el pacient les deficiències cognitives, amb l’objectiu d’aconseguir un major grau de funcionalitat i d’autonomia. Per la seva banda, el neuropsicòleg fa la valoració de les funcions cognitives alterades del pacient afectat, per programar, a partir d’aquí, el pla de rehabilitació cognitiva, segons el nivell i les característiques individuals de cada persona. Amb la teràpia recreativa es reforcen  altres disciplines rehabilitadores, amb la finalitat de motivar l'usuari i promoure la seva autonomia personal des de la vessant lúdica. També es disposa d’un logopeda per al tractament de les alteracions de la veu, la parla, el llenguatge i deglució. 
 
Finalment, des de l’àrea de treball social sanitari s’ajuda als pacients en les necessitats socials i familiars que puguin tenir. S’hi treballen les situacions de risc i d’exclusió social. 
 
Fotos per descarregar
 
 

 

SOCIOSANITARI
Dijous, 25 Octubre 2018