Jornada de divulgació dirigida a familiars i pacients amb esclersosi múltiple

Amb motiu del Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple, la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple Territorial de Girona (UNIEMTG) durà a terme el proper 18 de desembre una jornada dirigida a persones amb esclerosi múltiple, als seus familiars i a la ciutadania. Aquesta activitat d’informació i formació és, juntament amb l’activitat assistencial i de recerca, un dels pilars bàsics del treball de la unitat que s’ha de mantenir i desenvolupar al llarg dels anys. La sessió tindrà lloc a la sala d'actes de l'Hospital Santa Caterina.

L’esclerosi múltiple afecta a unes 47.000 persones a l’estat espanyol, 7.000 persones a Catalunya i prop de 1.000 persones a Girona. És la causa més freqüent de discapacitat d’origen neurològic no traumàtic en adults joves afectant tots els àmbits de la persona tant a nivell personal, social com laboral. 

Programa

16.00h: Benvinguda 
Dr. Josep Costa, director mèdic de l'Hospital Santa Caterina

16.15h: L’atenció centrada en la persona   
Dr. Lluís Ramió i Torrentà Director de la UNIEMTG. Cap del servei de Neurologia  

16.30h: La nostra recerca aplicada a l’esclerosi múltiple
Dra. Ester Quintana i Dr. Jordi Tomàs Investigadors. Grup de recerca Neurodegeneració i Neuroinflamació. IDIBGI 
 
16.45h: Noves tecnologies aplicables a l’esclerosi múltiple Dr. René Robles Neuròleg. UNIEMTG 

1700h: Suport als cuidadors i atenció domiciliària Sra. Rosa Masriera Directora executiva. Fundació Esclerosi Múltiple 

17.15h: Cloenda 

Confirmació assistència:
uniem.girona.ics@gencat.cat o per telèfon (972 186 929 en horari de 9:30h a 17:00h) 
SOCIOSANITARI
Dilluns, 17 Desembre 2018