L’atenció a distància dels fisioterapeutes de l’Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives

 l’equip de fisioterapeutes de l’Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives del Centre Sociosanitari del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt gravant exercicis per divulgar-los al tuiter

Aquesta setmana s’activen també els grups de rehabilitació per videoconferència

El diagnòstic més prevalent dels pacients atesos a l’hospital de dia és l’esclerosi múltiple (38%), seguit de les malalties agrupades sota el diagnòstic de Parkinson (19%). El dispositiu va atendre l’any passat 284 persones.

Des del compte de Twitter “Fisioneuroenconfinament” @fisio_e, l’equip de fisioterapeutes de l’Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives del Centre Sociosanitari del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, proporciona als pacients exercicis per poder fer al domicili amb l’objectiu d’evitar la inactivitat durant el període de confinament. Es tracta de pacients en situació d’immunodepressió que de moment encara no poden assistir al centre a causa de la Covid19 per motius de prevenció. Els exercicis estan dirigits al manteniment del seu estat físic, to muscular i  equilibri i es presenten adaptats a les diferents diversitats funcionals. Els seguidors poden traslladar-hi als professionals les seves preguntes o suggeriments i els administradors de la xarxa social, professionals del dispositiu, els donen resposta. Al mateix temps se’ls assisteix telefònicament i també a través de videoconferència des de les diferents especialitats de l’hospital de dia. En total s’hauran fet més de 500 seguiments en dos mesos. Aquesta setmana també s’activen els grups de rehabilitació per videoconferència.

L’hospital de dia de malalties neurodegeneratives i dany cerebral adquirit  és el dispositiu de referència a la Regió Sanitària de Girona en la neurorehabilitació de les persones afectades per aquestes malalties, amb alteracions biopsicosocials i amb possibilitats de dur a terme un tractament que millori la seva qualitat de vida. El servei està dotat amb 25 places i és atès per un equip de professionals multidisciplinari que s'ocupa de tractar, en diferents àrees, els objectius terapèutics específics que formen part d'un tractament global per millorar la qualitat de vida de les persones ateses. L’equip està integrat per professionals de diferents disciplines: metge rehabilitador, psiquiatra, psicòleg, neuropsicòleg, fisioterapeutes, terapeuta ocupacional, logopeda, dietista, treballador social i auxiliars d’infermeria. L’equip treballa coordinadament amb les diferents especialitats mèdiques que tracten les diferents patologies.

L’hospital de dia va atendre l’any passat 284 persones. El diagnòstic més prevalent dels pacients atesos va ser l’esclerosi múltiple (38%), seguit de les malalties agrupades sota el diagnòstic de Parkinson (19%), patologies vasculars cerebrals (8%), miopaties, epilèpsia i les turmoracions cerebrals (2%). La mitjana d’estades per pacient va ser 30. L’any 2019 es van realitzar en conjunt 13.390 tractaments.

Atenció especialitzada

L’hospital de dia s’estructura per àrees d’atenció. Des de l’àrea mèdica rehabilitadora es fa el control mèdic del pacient ingressat, amb una valoració dels tractaments en relació amb la discapacitat deguda a la malaltia, i altres valoracions específiques, si el pacient les requereix. Des de l’àrea de fisioteràpia es tracten les funcions motores i sensitives i es proporciona l’ajuda que necessita el pacient per mantenir la màxima autonomia. L’hospital també disposa d’una àrea de nutrició. 

Des de l’àrea de psicologia es tracten els processos d’acceptació i adaptació al diagnòstic i a les seqüeles que les diferents patologies comporten, i també s’hi treballa la prevenció i tractament de les alteracions emocionals i conductuals, a través de les intervencions individuals, familiars o grupals. 

Es disposa d’una àrea de teràpia ocupacional que treballa amb el pacient les deficiències cognitives, amb l’objectiu d’aconseguir un major grau de funcionalitat i d’autonomia. Per la seva banda, el neuropsicòleg fa la valoració de les funcions cognitives alterades del pacient afectat, per programar, a partir d’aquí, el pla de rehabilitació cognitiva, segons el nivell i les característiques individuals de cada persona. Amb la teràpia recreativa es reforcen  altres disciplines rehabilitadores, amb la finalitat de motivar l'usuari i promoure la seva autonomia personal des de la vessant lúdica. També es disposa d’un logopeda per al tractament de les alteracions de la veu, la parla, el llenguatge i deglució. 

Finalment, des de l’àrea de treball social sanitari s’ajuda als pacients en les necessitats socials i familiars que puguin tenir. S’hi treballen les situacions de risc i d’exclusió social. 

 

SOCIOSANITARI
Dimarts, 5 Maig 2020