Comissió Mixta en Salut Mental

La Comissió Mixta en Salut Mental de les Comarques Gironines és un grup de treball integrat per usuaris i professionals de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS (XSMiA): Centres de Dia de totes les comarques gironines i la Llar Residència la Maçana. També en formen part l’Associació Catalana de Bipolars (ACB), l’Associació Mentalitza’t, l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, la Fundació Privada Drissa, el Club Social de Figueres i col·laboradors. L’essència de la Comissió és donar “empoderament” als propis usuaris en la constitució com a grup que desenvolupa accions segons objectius.

Els membres de la Comissió Mixta són a activistes d’Obertament i hi col·laboren en la branca de sensibilització a adolescents i joves a través del seu projecte de “Compartint Experiències”. Dins de l’àmbit de “Projectes Comunitaris” es col·labora també amb el projecte “Parlem-ne: converses sobre salut mental” que ja s’ha iniciat a la Demarcació de Barcelona.

Objectius

 • Lluita contra l’estigma en salut mental

En l’àmbit de la salut mental encara persisteix un important estigma social, entenent com a estigma aquells prejudicis que manté la societat vers les persones que pateixen una malaltia mental; aquestes actituds repercuteixen en el procés de recuperació de la persona i són un entrebanc important a superar conjuntament amb la lluita per combatre la pròpia malaltia i la integració de la persona dins comunitat.

 • Prevenció en salut mental

Existeixen estudis que demostren que una falta de coneixements en salut mental promouen actituds estigmatitzants i conductes de risc vers la pròpia salut mental. L’educació és una eina clau per donar a conèixer els problemes de salut mental: com s’originen, com es poden prevenir i com demanar ajuda en detectar-se.

 • Sensibilització en salut mental

La informació en salut mental que arriba a la societat sol ser negativa i no s’ajusta a la realitat. És una informació que es transmet des dels mitjans de comunicació i des dels propis prejudicis existents en la societat. Per comprendre l’abast de la salut mental és important rebre informació de manera directa de les persones afectades. 

Història

L’origen de la Comissió es troba en la necessitat detectada pel conjunt de professionals de la Comissió de Rehabilitació de l’IAS de donar veu als usuaris, tal com ells demanaven, després d’haver participat alguns d’ells en el Congrés Internacional de l’AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatria) que va organitzar l’IAS a Girona l’any 2008. En aquest congrés i amb el suport d’una terapeuta ocupacional van elaborar la ponència “La Veu de l’Usuari” per al simposi “Usuarios de Salud Mental” on es va expressar l’opinió dels usuaris sobre els següents punts:  

 • “las relaciones con los profesionales”
 • “las relaciones con los compañeros y amigos”
 • “las relaciones con la familia”
 • “reflexión sobre la voz del usuario”
 • “evaluación de la evolución de la rehabilitación”
 • “¿qué  esperamos del futuro?”

Coincideix en el temps que tant usuaris com professionals de la XSMiA i familiars participen dels grups focus organitzats l’ADEMM (Associació Pro Salut Mental de Catalunya) a les diferents demarcacions de Catalunya, entre elles, la de Girona, per a l’elaboració de la guia “La relació entre les persones usuàries i professionals en l’àmbit de la salut mental”.

Des de la Comissió de Rehabilitació s’acorda oferir la possibilitat de continuar amb el grup de treball creat per a la participació en l’AEN i l’ADEMM i ampliar-lo a més usuaris i professionals dels Centres de Dia i la Llar Residència la Maçana. Es consensua centrar el grup de treball en la organització del dia mundial de la salut mental, que fins al moment organitzaven només els professionals. El grup de treball va anomenar-se “Comissió organitzativa del Dia Mundial de la Salut Mental” (2008-2012).

A partir del 2010 la Comissió decideix traslladar les actuacions de sensibilització també als joves a través dels Instituts d’Educació Secundària i s’inicia el projectes “Compartint Experiències”, basat en l’organització de xerrades als IES per part dels membres de la comissió. En aquest moment, el grup passa a dir-se: “Comissió Mixta en Salut Mental de les Comarques Gironines”.

Projectes

Actualment la Comissió està focalitzada en el projecte “Compartint Experiències”, que es basa en xerrades als Instituts d’Educació Secundària, impartides per persones que pateixen una malaltia mental i dirigides a estudiants de primer i segon de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i a algunes especialitats universitàries (educació social, treball social i psicologia). Les conferències responen a tres objectius bàsics:

 • Informar per educar
 • Lluitar contra l’estigma
 • Prevenir

Les xerrades. Com funcionen?

 • Al juny, la comissió es posa en contacte directe amb diferents IES de la demarcació de Girona per oferir-los la possibilitat d’impartir les conferències als seus alumnes.
 • Des del juny i fins a finals de setembre es reben les peticions per parts dels IES interessats.
 • Es valora cada demanda i es confecciona el calendari de conferències per aquell curs.
 • Avaluació final del curs.
 • L’elaboració de l’experiència es basa en una estructura de sis punts:

1. Com van ser els meus inicis de la malaltia?
2. Com vaig saber que tenia una malaltia mental?
3. Com va ser la meva primera experiència quan vaig anar al metge?
4. Com vaig viure el diagnòstic?
5. Tractament i rehabilitació
6. Recuperació

Com es desenvolupen les xerrades?

 • Moderació: un professional dóna la benvinguda i pregunta als alumnes què entenen per salut mental. Anota les respostes a la pissarra i dóna la paraula a la resta de ponents.
 • Presentació: un usuari llegeix i explica qui és la Comissió Mixta i el per què del projecte.
 • Experiències: en funció de la durada de la xerrada (d’entre 1h i 1,5h) s’exposen dos o tres experiències per part dels usuaris, des dels seus inicis fins a la recuperació. En tractar-se d’experiències personals, es respecta el què decideix explicar la persona i com fer-ho.
 • Debat: els alumnes realitzen preguntes als ponents i s’inicia un intercanvi comunicatiu amb l’objectiu de crear reflexió envers la salut mental i la lluita contra l’estigma. Depenent del grup, professionals i usuaris de la Comissió seuen amb els alumnes i realitzen també tasques de dinamització del grup. Hi ha membres de la Comissió que assisteixen com a observadors. 

En finalitzar la xerrada es faciliten fonts on poder trobar informació sobre salut mental.

SalutMental