Llar Residència La Maçana

La Llar Residència La Maçana és un dispositiu residencial, amb 29 places, dirigit a persones amb trastorn mental sever (TMS) que no disposen de recursos econòmics ni familiars i què necessiten de suport per a les activitats de la vida diària.

La llar residència així com els pisos amb suport (ubicats a les diferents comarques),  ofereixen un lloc de vida a persones amb TMS. L’objectiu dels recursos residencials és oferir un lloc on treballar la millora de l’autonomia de la persona i que aquesta pugui tornar a viure a la comunitat, el més a prop del seu lloc de vida habitual i amb el mínim suport possible.

L’atenció sanitària dels residents es porta a terme des de la xarxa de salut mental i addiccions comunitària i les ABS de referència.

Serveis

Ofereix un lloc de vida amb protocols d’alimentació, neteja, bugaderia, i tot el suport a les activitats de la vida diària dels residents.

Disposa d’un programa d’activitats de rehabilitació psicosocial i està connectada a tots els serveis de salut mental comunitaris i de rehabilitació de les comarques gironines.

Com s’hi accedeix

Per accedir al servei cal el vist i plau de l’ICASS (Institut Català de Serveis Socials. Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya), que gestiona el finançament de les ajudes per accedir a les places. Les derivacions al centre es fan des dels Centres de Salut Mental de les comarques gironines. No es pot accedir directament ja que és un recurs especialitzat.

On som?

Parc Hospitalari Martí i Julià
Edifici de la Mancomunitat 1

C. Doctor Castany s/n
17190 Salt
Telèfon: 972 182 552

Horari

La Llar Residència La Maçana, en tractar-se d’un lloc de vida, està oberta els 365 dies de l’any i funciona les 24 h. del dia.

L’equip

Els usuaris de La Llar són atesos per un equip tècnic format per psicòleg, treballador social i un psiquiatre de suport. El funcionament diari de les activitats recau en els monitors (auxiliars psiquiàtrics) especialitzats en rehabilitació psicosocial en torns diürns i nocturns.

Cap de servei

M. Rosa García

Formació i Docència

  • Els professionals de la llar col·laboren en la formació global de l’Institut d’Assistència Sanitària com a unitat docent multidisciplinar en psiquiatria i psicologia.
  • Pràctiques universitàries a professionals de psicologia, treball social i educació social.
  • Pràcticum d’auxiliar sociosanitari o integradors socials. 
SalutMental