Urgències psiquiàtriques

Les urgències psiquiàtriques s’atenen al Servei d’Urgències de l’Hospital Santa Caterina. Aquest servei, que ofereix assistència 24 hores, 365 dies l’any, és el de referència per a les demandes d’atenció psiquiàtrica urgent de tot el territori de la Regió Sanitària de Girona, tant pel que fa a l’atenció assistencial directa com per l’assessorament i consell mèdic telefònic a la resta d’equipaments de la xarxa sanitària, com ara hospitals generals, ABS, 061, jutjats, etc.

L’atenció a la urgència és realitzada per professionals especialitzats en salut mental (psiquiatres, psicòlegs, etc.). 

Cartera de Serveis

Valoració diagnòstica.

  • Exploració física.
  • Exploració psicopatològica.

Intervenció terapèutica.

  • Tractament farmacològic.
  • Informació als pacients.
  • Informació a les famílies.
  • Orientació dels circuits assistencials.

Derivació al recurs assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de Girona i Comarques, adient a les circumstàncies de la persona atesa.

Equip professional

L’atenció a les demandes psiquiàtriques urgents, per les característiques de les seves funcions, està vinculada funcionalment al Servei d’Hospitalització de Psiquiatria d’Aguts de l’hospital.

Cap de Servei:

  • Domènech Serrano

Cap clínic:

  • Laura Santaengracia Fajardo

Supervisor d´infermeria:

  • Jordi Font Pujol

On som

Parc Hospitalari Martí i Julià
Hospital Santa Caterina
Servei d’Urgències

C. Doctor Castany s/n
17190 Salt
Telèfon: 972 182 600

SalutMental