Unitat d’Hospitalització de Psiquiatria d’Adults

La Unitat d’Hospitalització de Psiquiatria d’Adults és una unitat terapèutica d’hospitalització per a la compensació clínica de símptomes que tenen com a objectiu prioritari la millora o remissió simptomàtica.

La unitat, amb 42 places, és la unitat de referència per a tota la Regió Sanitària de Girona. S’hi ingressa quan la persona té la necessitat d’un tractament intensiu i de curta durada, amb la finalitat de retornar al seu hàbitat familiar, social i laboral en unes condicions de remissió clínica que facilitin la seva vinculació al tractament en el Centre de Salut Mental de referència. La integració en el circuit assistencial és un factor considerat clau en l'activitat de la unitat.

Qui pot accedir

El perfil d'usuaris que atén la unitat és:

  • Persones que presentin crisis psicòtiques agudes precoces.
  • Persones que presentin una reagudització de processos crònics.
  • Risc suïcida.
  • Trastorns conductuals intensos amb pressió social i/o familiar (conducta violenta, aïllament,...).
  • Patologia orgànica intensa amb símptomes psiquiàtrics.

Com s’hi accedeix

A través de la sol·licitud d’atenció especialitzada emesa per:

  • Els serveis d’Urgències
  • Els centres de salut mental d’adults de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines.

On som

Parc Hospitalari Martí i Julià
Hospital Santa Caterina
Unitat de Psiquiatria d’Aguts - Unitat d’Hospitalització C

C. Doctor Castany s/n
Salt 17190
Telèfon: 972 182 500 

Horari

La unitat, en tractar-se d’una unitat d’hospitalització, està oberta els 365 dies de l’any i funciona les 24 hores del dia.

L’horari de visites i d’atenció a les famílies és de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Equip professional

Cap de Servei:

  • Domènech Serrano

Cap clínic:

  • Laura Santaengracia Fajardo

Supervisor d´infermeria:

  • Jordi Font Pujol

Docència

L’IAS disposa de diferents unitats docents per a la formació d’especialistes i té conveni de col·laboració amb universitats, centres d’ensenyament i entitats de recerca a tot Catalunya. L’IAS està acreditat per part del Ministeri de Sanitat i Política Social com a Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental. L’any 1996, l’organització ja va ser acreditada pel Ministeri d’Educació i Ciència per a la formació d’especialitats en Psiquiatria; l’any 1998, per a la formació de Psicòlegs Clínics; l’any 2000, per a la formació en Infermeria en Salut Mental.

La unitat forma part d’aquest circuït docent i també acull en pràctiques de Psiquiatria als estudiants de Medicina i Cirurgia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, estudiants de pregrau d’infermeria, i estudiants d'auxiliar clínic de psiquiatria.

SalutMental