Equips d’Intervenció Precoç de la Psicosi

Els Equips d’Intervenció Precoç de la Psicosi són els responsables de desenvolupar el programa, públic i gratuït, d’atenció especialitzada de salut mental comunitària per aquelles persones que presenten  una psicosi o un risc de desenvolupar-la. L’objectiu, a part de la detecció ràpida, és realitzar un tractament integral en funció de les necessitats de les persones i de les famílies, i que té com a finalitat facilitar la recuperació de la persona, facilitar el seu benestar e integració a la comunitat, millorar el pronòstic i l’evolució.

Els trastorns psicòtics constitueixen un dels principals problemes sanitaris dins de l’àmbit de la salut mental, són transcendents en les persones que els pateixen per com poden afectar a la seva vida familiar, social i laboral, ja que en general s’inicien en l’adolescència o inicis de la vida adulta.

La psicosi és un terme genèric, que s’utilitza per a descriure una condició clínica que afecta l’estat mental, les relacions i la conducta i que es caracteritza per una pèrdua de contacte amb la realitat, podent presentar greus trastorns de la percepció, la cognició, la conducta i les emocions (escoltar veus, tenir pensaments confusos, pors o idees estranyes, tenir molta o poca energia i interès per a fer coses i activitats, etc.).

La recerca en noves modalitats d’atenció ens indiquen que quan més ràpid es detecti, s’avaluï i es tracti a les persones que presenten una psicosis, el pronòstic es pot millorar. Per aquest motiu, a partir de l’any 2006, el Pla director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut va crear uns programes específics d’atenció al trastorn psicòtic incipient (PAE-TPI) a les diferents demarcacions catalanes. Actualment,  a la Regió Sanitària de Girona s’han desplegat dos equips multidisciplinars d’intervenció d’intervenció precoç a la psicosis, que s’ubiquen al Gironès-Pla de l’Estany i la Selva marítima. Aquests equips depenen a nivell territorial del Centre de Salut Mental d’Adults, però la seva organització i funcionament transversal depenen del responsable territorial del programa d’atenció a la psicosis incipient de les comarques gironines.   

Cartera de Serveis

 • Avaluació integral de la psicosi i del impacte personal, familiar i social. 
 • Elaboració d’un Projecte Terapèutic Individualitzat.
 • Tractament psiquiàtric.
 • Tractament psicològic individual i grupal.
 • Teràpia familiar individual i grupal.
 • Programa de psicoeducació i hàbits saludables.
 • Programa de prevenció de recaigudes: pla de recaigudes individualitzat, e intervenció (individual i grupal).
 • Suport familiar.
 • Atenció comunitària.
 • Intervenció social: reinserció (acadèmica i laboral) i de l’oci.
 • Avaluació del resultat de les intervencions.

Qui pot accedir?

Es pot derivar des de qualsevol servei, sanitari o no sanitari, de la xarxa assistencial (centres d’atenció primària, dispositius de la xarxa de salut mental i addiccions, serveis d’urgències, serveis socials o serveis educatius).

Quan la demanda provingui directament d’un ciutadà, l’equip del PAE-TPI és el responsable de valorar, orientar i realitzar totes les accions necessàries per assumir o reorientar el cas. Per regla general, sempre recomanarem contactar amb el metge d’atenció primària qui és el referent d’atenció sanitària. 

Com s’hi accedeix?

En funció del tipus de demanda, hi ha flexibilitat en l’accés. Per regla general, l’equip conjuntament amb el derivant decidiran quina es la manera més adient per accedir a l’equip. Pot ser a través de contacte telefònic, potser fer una visita a la comunitat, potser fer una visita conjunta amb l’equip d’atenció primària, potser fer una visita als locals del EIPP.

Direcció

Cap de Programa Atenció Temprana a la Psicosis de les Comarques Gironines

 • Jordi Cid. Psicòleg clínic. Coordinador Programes de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions.

Coordinador equips:

 • René Morgan. Psiquiatra.

 

ZONA CONTACTE HORARI EQUIP
Gironès i Pla de l’Estany Ronda Ferran Puig 37
Girona 17001
Telèfon: 972 186 907
Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres de 8 a 15h. Dimecres de 8 a 19h.

Cap de Sector del CSMA Gironès: Leli Camps.
Psiquiatra: Myriam López.
Psicòleg clínic: Natalia Camprubí.
Psicòleg clínic: Laia Gasull.
Infermer: Alex de Tomàs.
Treball Social: Esther Martinez .

Selva Marítima Avinguda Europa 12
Blanes 17300
Telèfon: 972 186 903
Fax: 972 186 904
Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres de 8 a 15 h.
Dimarts de 8 a 19 h.

Cap de Sector del CSMA Selva Marítima: Javier  Merino.
Psiquiatra: Iria Marcote.
Psicòleg clínic: Beatriz Jimenez.
Infermera: Mar Aira.
Treball Social: Mònica Poch.
 

 

SalutMental