Serveis de protecció jurídica i acompanyament

Support Fundació Tutelar Girona és l’entitat dedicada a la protecció legal i acompanyament de les persones afectades per un problema de salut mental, malalties relacionades amb l’envelliment i a les persones amb discapacitat intel•lectual, així com el suport a les seves famílies.

L’objectiu principal de l’entitat és defensar els drets de les persones que atén, donar suport, promocionar, desenvolupar i estendre els drets de les persones amb discapacitat, al mateix temps que ajuda les persones a perseguir el seu benestar, la seva dignitat i preservar l’autonomia a través de la protecció legal i el suport social. En la majoria de casos, la fundació intervé per designació judicial, però cada vegada més hi ha persones que utilitzen voluntàriament els mecanismes que la llei els ofereix per cercar el suport de la Fundació.

L’entitat neix l’11 d’abril de 2003 auspiciada per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) en considerar que s’havia de separar l’assistència sanitària de la tutela de les persones incapacitades que residien encara i en aquell moment al Parc Hospitalari Martí i Julià (Salt), herència del que fou l’antic hospital psiquiàtric. La creació de la Fundació però es va tirar endavant gràcies també a la voluntat de quatre entitats: l’Associació Gerión, dedicada a la tutela de persones grans a partir d’una estructura de voluntariat; l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Girona i Comarques; la Fundació Privada Drissa, dedicada a la inserció laboral de persones amb malaltia mental; la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, que es dedicava a la tutela de malalts mentals a tot Catalunya i aportava la seva experiència en aquesta matèria.

La Fundació desenvolupa el servei en conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que en finança la major part.

Contacte

Support Fundació Tutelar Girona
Pierra Vilar 5. Baixos. 17002 Girona
Telèfon: 972 249 110 / Fax 972 402 759
Correu electrònic: girona@supportgirona.cat
Web: www.supportgirona.cat

SalutMental