Serveis de tutela

A la demarcació de Girona, és la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines l’entitat de més dimensió que es dedica a la protecció legal i l’atenció social a les persones greument afectades pel patiment de malalties mentals, pels efectes de malalties relacionades amb l’envelliment i a les persones amb discapacitat intel•lectual, així com el suport a les seves famílies.

Aquesta activitat es concreta especialment en l’exercici de càrrecs tutelars per designació judicial, amb les responsabilitats que això suposa respecte aquestes persones quan, per qualsevol circumstància, o no hi ha familiars o aquests no estan en disposició d’assumir aquesta responsabilitat. La Fundació utilitza les institucions de protecció contemplades actualment a la legislació (tutela, curatela, administració patrimonial, assistència, apoderaments preventius, patrimoni protegit…), per tal de cercar el benestar, la dignitat i màxima autonomia de les persones destinatàries. En la majoria de casos, la Fundació intervé per designació judicial, però cada vegada més hi ha persones que utilitzen voluntàriament els mecanismes que la llei els ofereix per cercar la protecció de la Fundació.

L’entitat neix l’11 d’abril de 2003 auspiciada per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) en considerar que s’havia de separar l’assistència sanitària de la tutela de les persones incapacitades que residien encara i en aquell moment al Parc Hospitalari Martí i Julià (Salt), herència del que fou l’antic hospital psiquiàtric. La creació de la Fundació però es va tirar endavant gràcies també a la voluntat de quatre entitats: l’Associació Gerión, dedicada a la tutela de persones grans a partir d’una estructura de voluntariat; l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Girona i Comarques; la Fundació Privada Drissa, dedicada a la inserció laboral de persones amb malaltia mental; la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, que es dedicava a la tutela de malalts mentals a tot Catalunya i aportava la seva experiència en aquesta matèria.

La Fundació desenvolupa el servei de tutela en conveni amb el Departament de Benestar Social i Família, que en finança la major part.

Contacte

Fundació Tutelar de les Comarques Gironines
C. Santander 1, baixos
Girona 17005
Telèfon: 972 249 110 / Fax 972 402 759
Correu electrònic: girona@fundaciotutelar.org
Web: www.fundaciotutelar.org

SalutMental