L’Hospital de Dia d’Adults de Salut Mental

L’Hospital de Dia d’Adults de Salut Mental és una unitat assistencial d´hospitalització parcial dirigida a pacients amb trastorn mental greu que requereixen d’un tractament terapèutic intensiu, però que poden mantenir vincles amb la comunitat. Aquests tractaments estan basats en la relació interpersonal de caràcter multidimensional i en l’aplicació de recursos farmacològics, psicoterapèutics (individuals i grupals) i socials per resoldre episodis crítics que motivin un ingrés; i restituint la pèrdua d’autonomia. El treball que s’hi realitza està pensat per  afavorir la integració del pacient en el seu medi.

L’Hospital disposa de 25 places.

Serveis

 • Avaluació i diagnòstic pluridimensional i interdisciplinari, amb un abordatge biològic, psicològic i social, necessari per assegurar una assistència de qualitat.
 • Programació terapèutica:
 • Atenció individualitzada
 • intervencions individuals.
 • tractaments psicofarmacològics.
 • tractaments psicoterapèutics individuals.
 • Activitats grupals
 • Activitats psicoterapèutiques i ocupacionals.
 • Atenció familiar
 • Entrevistes diagnòstiques i terapèutiques.
 • Treball unifamiliar.
 • Grups psicoeducatius familiars

Qui pot accedir?

Persones majors de 18 anys amb un trastorn mental que requereix una intervenció intensiva sense necessitat d’una hospitalització completa.

Com s’hi accedeix?

A través de la sol•licitud d’altres dispositius de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines.

On som?

Parc Hospitalari Martí i Julià
Edifici Els Til•lers

C. Doctor Castany s/n
Salt 17090
Tel. 972 182 576

Horari

De dilluns a divendres, de 9.30 h a 15 h
Dijous de 15h a 19 h.

L’equip

 • Coordinador: Enrique García
 • Psiquiatre: Enrique García
 • Psicòlegs: Dolors Serrano i Laura Serrat
 • Diplomades en infermeria: Anna Romero i Ingrid Thelen
 • Terapeuta ocupacional: Núria Canal
 • Auxiliar d’infermeria: Roser Viñas
SalutMental