Els Hospitals de Dia d’Adults de Salut Mental

L’Hospital de Dia d’Adults de Salut Mental és una unitat assistencial d´hospitalització parcial dirigida a pacients amb trastorn mental greu que requereixen d’un tractament terapèutic intensiu, però que poden mantenir vincles amb la comunitat. Aquests tractaments estan basats en la relació interpersonal de caràcter multidimensional i en l’aplicació de recursos farmacològics, psicoterapèutics (individuals i grupals) i socials per resoldre episodis crítics que motivin un ingrés; i restituint la pèrdua d’autonomia. El treball que s’hi realitza està pensat per  afavorir la integració del pacient en el seu medi.

L'IAS disposa de dos hospitals de dia d'adults, un ubicat al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, amb 25 places; i un altre a Figueres, amb 15 places més. 

Serveis

 • Avaluació i diagnòstic pluridimensional i interdisciplinari, amb un abordatge biològic, psicològic i social, necessari per assegurar una assistència de qualitat.
 • Programació terapèutica:
 • Atenció individualitzada
 • intervencions individuals.
 • tractaments psicofarmacològics.
 • tractaments psicoterapèutics individuals.
 • Activitats grupals
 • Activitats psicoterapèutiques i ocupacionals.
 • Atenció familiar
 • Entrevistes diagnòstiques i terapèutiques.
 • Treball unifamiliar.
 • Grups psicoeducatius familiars

Qui pot accedir?

Persones majors de 18 anys amb un trastorn mental que requereix una intervenció intensiva sense necessitat d’una hospitalització completa.

Com s’hi accedeix?

A través de la sol•licitud d’altres dispositius de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines.

On som?

Parc Hospitalari Martí i Julià
Edifici Els Til•lers

C. Doctor Castany s/n
Salt 17090
Tel. 972 182 576

Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 h a 15 h - Dijous de 15h a 19 h.

Figueres
Pi i Margall 5
Figueres 17600
Tel. 972 424 333

 

SalutMental