Equip de Suport Emocional

Servei Assistencial

Presentació

La direcció de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) davant la pandèmia de la Covid-19 i amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats emocionals i psicològiques de pacients, familiars i professionals, va impulsar la creació el mes de març de 2020 de l’Equip de Suport Emocional – COVID-19 – IAS.

L'equip està integrat per professionals de l'IAS i de Mutuam-Girona. És un equip multidisciplinar format per vuit psicòlogues clíniques, de diferents àmbits: cures pal.liatives, emergències, dany neurològic adquirit i malalties neurodegeneratives i demències. L’Equip ha rebut el suport dels psicòlegs del SEM.

Atenció als professionals sanitaris

La pandèmia de la Covid-19 va comportar canvis constants importants i ràpids en el desenvolupament de les tasques laborals, tant pel que fa a procediments com en el context de treball. Aquests fets van comportar malestar en els professionals sanitaris. 

És per aquest motiu que l’Equip de Suport Emocional – COVID-19 – IAS va treballar en tres línies diferents amb els professionals de l’Hospital Santa Caterina i el Centre Sociosanitari “La República” per contribuir a reduir el malestar i a prevenir l’estrès en el lloc de treball i les seves complicacions:

  • Atenció individual (que es segueix oferint a través del Servei de Prevenció de Riscos Laborals).
  • Creació de diferents eines per facilitar la feina als professionals sanitaris (protocol de comunicació de males notícies per telèfon i protocol de trucada de condol)
  • Creació d’eines d’intervenció grupals adaptades a les diferents necessitats emocionals canviants dels professionals en paral·lel a l’evolució de la crisi sanitària (STEP (Support Tool – Emergency Psychology) 1.0, 1.5 i 2.0).

Des del 23 de març i fins el 31 de maig de 2020, l'Equip de Suport Emocional, va realitzar més de 2.000 visites presencials (1315 a pacients, 606 a familairs i 135 a professionals), 500 vídeotrucades a pacients i 110 activitats grupals amb els professionals.

Presentación del Equipo de Apoyo Emocional en castellano

Per contactar amb nosaltres - Para contactar con nosotros: suportemocional@ias.cat

Àmbit: 

SalutMental