Residència Til·lers

La Residència Til·lers és un recurs residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta amb una capacitat per a 29 usuaris.

Serveis

S’ofereix als residents una programació diària d’activitats (habilitats de la vida diària, activitats ocupacionals i de lleure) amb la finalitat de potenciar i millorar l’adquisició de capacitats per al seu funcionament. Així mateix, es treballa el control dels problemes conductuals des de la vessant del suport conductual positiu; potenciant l’adquisició de conductes alternatives que substitueixin les conductes problema.

Com s’hi accedeix?

L’adjudicació de les places residencials es realitza a través de la Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal (anteriorment ICASS) de Girona.

On som?

Parc Hospitalari Martí i Julià
Edifici Til·lers

C. Doctor Castany s/n
17190 Salt
Telèfon: 972 182 547

Horari

La Residència Til·lers, en tractar-se d’una unitat residencial, està oberta els 365 dies de l’any i funciona les 24 h. del dia.

L’equip

Els usuaris de la Residència Til·lers són atesos per un equip tècnic format per directora tècnica, psiquiatra, psicòlegs, diplomat/da en infermeria i treballadora social.
El funcionament diari de les activitats recau en el personal d’atenció directa (auxiliars d’infermeria) en torns diürns i nocturns (6 auxiliars en torn de dia i 2 en torn de nit).

Cap de servei

Ramon Novell

Directora tècnica

Anna Pla

Formació i Docència

  • L’equip tècnic de la Residència Til·lers col·labora en la formació global de l’Institut d’Assistència Sanitària com a unitat docent multidisciplinar en psiquiatria i psicologia.
  • Pràctiques universitàries a estudiants dels graus de medicina, psicologia, educació social i infermeria; així com a estudiants de cursos de post-grau.
  • Pràctiques d’alumnes de mòduls de grau mitjà d’auxiliar d’infermeria.
SalutMental