Pisos o llars amb suport

Els pisos o llars amb suport són equipaments petits, de màxim 6 places, ubicats dins la comunitat i distribuïts per les diferents comarques gironines. Estan dirigits a persones amb trastorn mental sever (TMS) autònomes que no disposen de domicili propi ni recursos econòmics ni familiars i que necessiten de suport per a les activitats de la vida diària.

Ofereixen un lloc de vida completament normalitzat, en habitatges adaptats a la normativa però en comunitats de veïns com la resta de la ciutadania. L’objectiu d’aquest tipus de recurs residencial és oferir un lloc de vida normalitzat i amb suport des d’on treballar la millora de l’autonomia de la persona, el més a prop del seu lloc de vida habitual. Alguns dels seus usuaris podran en el futur abandonar el recurs i tenir el seu propi habitatge, sols, o compartit amb altres persones o la família.

L’atenció sanitària dels residents es porta a terme des de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions comunitària i les Àrees Bàsiques de Salut de referència.

Serveis

Ofereix un lloc de vida amb plans de treball i seguiment de cada usuari de manera individualitzada  i tot el suport a les activitats de la vida diària dels residents. Es gestionen aspectes bàsics com l'alimentació, l’ordre, el manteniment de la higiene personal i la neteja del pis, el seguiment de la malaltia i del tractament, i tot allò que necessari per garantir l'atenció de les persones que hi conviuen a cada pis.

Programa d’activitats de rehabilitació psicosocial en coordinació amb tots els serveis de salut mental comunitaris i de rehabilitació de la comarca corresponent.

Com s’hi accedeix?

Per accedir al servei cal el vist i plau del Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya), que gestiona el finançament de les ajudes per accedir a les places. Les derivacions al centre es fan des dels Centres de Salut Mental de les comarques gironines. No es pot accedir directament ja que és un recurs especialitzat.

On som?

  • Al sector del Gironès (Girona), disposem de tres llars amb suport amb un total de 12 places.
  • Al sector de la Selva interior (Santa Coloma de Farners), disposem de dos llars amb suport amb un total de 7 places.
  • Al sector de la Selva marítima (Blanes), disposem de dos llars amb suport amb un total de 9 places.
  • Al sector de l'Alt Empordà (Figueres), disposem d'una llar amb suport amb un total de 6 places.
  • Sector del Baix Empordà (Platja d’Aro), disposem d'una llar amb suport amb un total de 5 places.

Cada llar amb suport està connectada al Centres de Salut Mental d’Adults i el Centre de Dia de la comarca, on s'ubiquen els professionals de suport.

Les llars amb suport així com la llar residència La Maçana disposen d'una coordinació tècnica portada a terme des del Parc Hospitalari.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Edifici de la Mancomunitat 1

C. Doctor Castany s/n
17190 Salt
Telèfon: 972 182 552

Horari

Al tractar-se d'un lloc de vida, les llars amb suport estan obertes els 365 dies de l'any i funcionen durant les 24 h. del dia.  Disposen de suport tots els dies laborables a diferents franges horàries de matí i tarda. Existeix un sistema d'urgències durant els festius i els caps de setmana.

L’equip

Els usuaris dels pisos amb suport són atesos per un equip tècnic format per un psicòleg, un treballador social i un psiquiatre de suport. El funcionament diari de les activitats recau en els monitors (auxiliars psiquiàtrics) especialitzats en rehabilitació psicosocial en torns diürns. 

Cap de servei

Cada llar amb suport així com els professionals que hi treballen, depenen del cap de sector de la comarca corresponent.

Les llars amb suport així com la llar residència La Maçana disposen d'una coordinació tècnica portada a terme des del Parc Hospitalari Martí i Julià (Salt).

Coordinació tècnica: M. Rosa Garcia

Formació i Docència

  • Els professionals de les llars amb suport col•laboren en la formació global de l’Institut d’Assistència Sanitària com a unitat docent multidisciplinar en psiquiatria i psicologia.
  • Pràctiques universitàries a professionals de psicologia, treball social i educació social.
  • Pràcticum d’auxiliar sociosanitari o integradors socials. 
SalutMental