Hospitalització infantojuvenil

La Unitat de Referència per a Psiquiatria Infantil i Juvenil (URPI) és una unitat  d'hospitalització, amb 14 llits, per a menors de 18 anys que pateixen una malaltia mental. La unitat, atesa per un equip multidisciplinar de psiquiatres, psicòlegs i diplomats en infermeria especialitzats en l'atenció de la salut mental infantojuvenil, atén principalment menors que presenten inicis de patologia mental greu, com ara la psicosi; trastorns depressius i d'ansietat; trastorns de conducta alimentària, i intervé sobre aquells casos en els que es fa necessari clarificar millor el diagnòstic.

Com s’hi accedeix

La URPI és un dispositiu assistencial que forma part de la Xarxa de Salut Mental Infantojuvenil de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS). La sol·licitud d’ingrés la realitza el professional referent del cas, des dels centres de salut mental infantojuvenil o de l’Hospital de Dia d'Adolescents, quan la situació del menor requereix una atenció més intensiva que no es pot donar a nivell ambulatori.

On som

Parc Hospitalari Martí i Julià
Edifici TMS

C. Doctor Castany s/n
Salt 17190
Telèfon: 972 182 500 

Horari

La unitat, en tractar-se d’una unitat d’hospitalització, està oberta els 365 dies de l’any i funciona les 24 hores del dia.

L’horari de visites i d’atenció a les famílies és de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Equip professional

Cap de Servei:

  • Domènech Serrano

Cap clínic:

  • Sacramento Mayoral

Supervisor d´infermeria:

  • Jordi Font Pujol

Docència

L’IAS disposa de diferents unitats docents per a la formació d’especialistes i té conveni de col·laboració amb universitats, centres d’ensenyament i entitats de recerca a tot Catalunya. L’IAS està acreditat per part del Ministeri de Sanitat i Política Social com a Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental. L’any 1996, l’organització ja va ser acreditada pel Ministeri d’Educació i Ciència per a la formació d’especialitats en Psiquiatria; l’any 1998, per a la formació de Psicòlegs Clínics; l’any 2000, per a la formació en Infermeria en Salut Mental.

La unitat forma part d’aquest circuït docent i també acull en pràctiques de Psiquiatria als estudiants de Medicina i Cirurgia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, estudiants de pregrau d’infermeria, i estudiants d'auxiliar clínic de psiquiatria.

SalutMental