Hospitals de Dia d’Adolescents i Infantil i Juvenil de Salut Mental

La Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) disposa d'un Hospital de Dia d’Adolescents de Salut Mental, ubicat al Parc Hospital Martí i Julià de Salt, amb 25 places, i un Hospital de Dia Infantil i Juvenil, a Figueres, amb 15 places més.

Els hospitals de dia de salut mental són unes unitats assistencials d´hospitalització parcial que combinen de forma pluridimensional diferents recursos i estratègies terapèutiques amb la finalitat d’atendre a persones menors de 18 anys amb trastorns mentals i que requereixen un tractament ambulatori intensiu. 

L’equip que atén als pacients és interdisciplinar i està constituït per diferents professionals que participen i contribueixen a l’assoliment dels objectius terapèutics que es marquen per a cada usuari. El fet de disposar de terapeutes ocupacionals, infermeres, educadora social, professors, psiquiatra i psicòlegs assegura un abordatge integral de tots aquells àmbits de la persona per fer un treball biopsicosocial.

L'hospital de dia de Figueres dona cobertura a la població de referència de l'Alt Empordà, mentre que el de Salt cobreix la resta de la Xarxa de Salut Mental Infantil i Juvenil de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS). En aquest sentit comparteix amb la resta dels recursos el model de continuïtat de cures i de treball en xarxa.

 

Serveis

 • Atenció a les patologies mentals de l’adolescència, de 12 a 18 anys, i de menors.
 • Abordatge terapèutic individual, grupal i familiar intensiu als usuaris.
 • Programa Terapèutic Específic adreçat als Trastorns de Conducta Alimentària.
 • Seguiment i tractament psicofarmacològic
 • Intervenció coordinada amb altres professionals, recursos comunitaris i de la xarxa en el procés terapèutic que està seguint el pacient.
 • Atenció, coordinació  i seguiment acadèmic formatiu individualitzat. L’objectiu és retornar l´usuari al seu medi acadèmic-laboral en la mesura que sigui possible.

Qui pot accedir?

Pacients amb simptomatologia activa, amb absència de conductes greument disruptives, tant en la línia auto com heteroagressiva.

Els criteris d’inclusió són:

 • Trastorns psicòtics i de l´espectre autista
 • Trastorns de l´humor
 • Trastorns neuròtics greus
 • Trastorns de Conducta Alimentària
 • Organitzacions de personalitat  en vies d´estructurar-se en Trastorns de l´Eix II

Els criteris d’exclusió són:

 • Trastorns mentals orgànics
 • Trastorns mentals i del comportament degut al consum de drogues
 • Retard mental moderat-greu
 • Trastorns greus del comportament

On som?

Parc Hospitalari Martí i Julià
Edifici Els Til.lers
C. Dr. Castany, s/n
Salt 17190
Telèfon: 972 182 515

Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 h a 16.30 h

Figueres
Pi i Margall 5
Figueres 17600
Tel. 972 424 333

 

SalutMental