Serveis d'inserció laboral

El treball és una eina terapèutica destacable en el procés de rehabilitació psicosocial de les persones amb malaltia mental. A la demarcació de Girona és la Fundació Drissa l’entitat que opera en l’àmbit de la inserció laboral d’aquest col•lectiu.

La Fundació Drissa és una entitat sense ànim de lucre impulsada per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) l’any 1999, que té com a primer objectiu treballar per a la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, molt especialment les que pateixen trastorns mentals severs i ho fa a través de la integració laboral i l’habitatge. Els diferents serveis i línies de negoci que Drissa duu a terme tenen com a última finalitat que la persona que pateix una malaltia mental pugui aconseguir un lloc de feina i mantenir-lo.

Drissa és membre partícip de les juntes assistencials de salut mental de l’IAS.
“Més d’un 90% de persones amb malaltia mental es troba en situació d’atur. El treball és un element doblement vital per a aquesta població ja que no només és el mitjà de vida, sinó que esdevé un instrument terapèutic que contribueix a reduir els ingressos hospitalaris, les visites psiquiàtriques, o les recaigudes; el treball és l’eina que permet a aquest col•lectiu viure amb dignitat i, sobretot, ser persones actives en societat.”

Serveis

Dins la cartera de serveis productius i a través del Centre Especial de Treball, l’empresa de la Fundació, Drissa ofereix:

  • Serveis de jardineria i forestal
  • Serveis de pintura
  • Serveis de neteja
  • Horta ecològica

Dins la cartera de serveis socials, Drissa ofereix;

  • Servei d’Habitatge
  • Servei d’Acollida
  • Servei de Formació
  • Servei d’Acompanyament a la inserció laboral en el mercat ordinari.

En l´àmbit de l´agricultura ecològica, la Fundació Drissa desenvolupa el seu projecte amb la marca Biodrissa. Disposa d´una finca d´onze hectàrees, ubicada a Campllong (Gironès), i està acreditada amb la certificació de producció ecològica CCPAE, que garanteix els processos de producció i cultius ecològics a Catalunya i Europa. Comercialitza tots els seus productes a la botiga Biodrissa, del Mercat del Lleó de Girona, i d'altres Botigues de proximitat a la ciutat.

Contacte

Fundació Drissa
C/Santader 1, baixos.
Girona 17005
Telèfon: 972 249 344 - Fax 972 249 345
Correu electrònic: info@fundaciodrissa.com
Webwww.fundaciodrissa.com

SalutMental