Centres de Salut Mental d’Adults

Els Centres de Salut Mental d’Adults són un servei públic i gratuït que ofereix atenció especialitzada a les persones amb patologia psiquiàtrica i/o trastorns de la conducta, des d’una perspectiva multidisciplinària i comunitària.

Serveis

 • Tractaments individuals, familiars i de grup
 • Tractaments multidisciplinars per a trastorns mentals greus.
 • Programa de Suport a l’atenció primària
 • Tractament dels trastorns de la conducta alimentària, a través d’un programa específic.
 • Programa de visites domiciliaries
 • Assessorament a totes aquelles persones que estiguin en contacte amb la persona amb malaltia mental i/o trastorn conductual, per facilitar la resolució dels problemes en l’entorn en el qual es presenten.

Qui pot accedir?

Les persones amb patologia psiquiàtrica o trastorns de la conducta que per la seva complexitat necessitin d’una atenció especialitzada que no pot ser resolta des dels centres d’atenció primària.
Les famílies de les persones ateses en aquest servei.

Com s’hi accedeix?

A través de la sol•licitud d’atenció especialitzada emesa per:

 • El metge d’assistència primària
 • Les unitats d’ingrés psiquiàtric (per seguiment postalta)
 • Professionals dels hospitals de les comarques gironines
 • Altres centres de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions

Com treballem?

La primera visita

Primer contacte del pacient i la seva família amb un facultatiu del centre (psiquiatre o psicòleg).

 • Recollida de dades personals
 • Motiu de consulta: des de quan és present el símptoma. Tractaments anteriors. Estratègies realitzades abans de consultar.
 • Estudi de la història clínica del pacient: bàsicament antecedents personals, dades escolars, dades familiars, dades de relació amb els iguals, antecedents familiars, i  altres dades d’interès.

Les visites de valoració, que es poden fer en tres dies abans de realitzar el diagnòstic.

 • Valoració psicopatològica i realització de proves complementàries
 • Orientació diagnòstica, a través de diferents visites.

Visites de tractament

 • Seguiment terapèutic: visites en les que s’avalua les decisions preses en els contactes anteriors i es contrasten amb l’evolució clínica que presenta el pacient. En aquestes visites s’hi fan noves recomanacions de seguiment i de tractament.
 • Tractament individual: contactes pautats del pacient amb un facultatiu del centre per tal de dur a terme un abordatge de psicoteràpia individual.
 • Tractament de grup: contactes del pacient amb els professionals del centre per tal de dur a terme un abordatge de psicoteràpies de grup.
 • Tractament familiar: contactes dels integrants del grup familiar del pacient, amb o sense la seva presència, amb els professionals per realitzar un abordatge familiar.
 • Tractament farmacològic: contactes del pacient per la instauració de tractament farmacològic, quan es consideri necessari, degut a la seva patologia i visites de seguiment per controlar l’evolució.
 • Visites del professional d’infermeria: seguiments d’infermeria quan la naturalesa del tractament ho faci necessari (control de constants, de pes, de creixement, de possibles efectes secundaris d’un tractament farmacològic, relaxació, implantació i seguiment de pautes higiènico-sanitàries, d’alimentació, etc.)
 • Visites del professional de treball social: valoració i seguiment de famílies amb problemàtica social, treball sobre habilitats socials, treball familiar en situació de risc, etc.
 • Visites domiciliàries: es realitzaran quan, per motiu del trastorn mental, el pacient no pugui sortir del domicili, quan es cregui convenient observar el pacient i/o família en el medi habitual de convivència o en altres llocs com ara l’escola, el centre obert del barri, etc.

On som?

 

CENTRE CONTACTE HORARI CAP DE SECTOR I COORDINADOR EQUIP
Gironès i Pla de l’Estany Edifici Fòrum
C. Albereda 3-5.  2a. planta.
Girona 17004
Telèfon: 972 212 266
Fax: 972 212 308
Correu electrònic: csma.girones@ias.cat
De dilluns a divendres,
de 8 a 15 h,
i dijous de 15 a 21h.
Maria Fe Martín  
Baix Empordà Eurocenter
Illa 4, 55-61
Platja d’Aro 17250
Telèfon: 972 816 011
De dilluns a divendres
de 8 a 15 h.
Dilluns i dijous 
de 15 a 19 h.
José Luis Sagredo Psiquiatres:  Eduard Cama, José Luís Sangredo, Sandra Cassà i Iratxe Caño
Psicòlegs: Agustí Camino, Glòria Cascos, Miquel Izquierdo i Montse Gibernau
Diplomada en infermeria: Montse Fàbregas i Àstrid Thelen
Treballadors socials: Cristina Font i Dolors Matas
Auxiliars administratius: Joan Carles López, Annia Herreros, Mònica Arbat i Anna Martínez
Alt Empordà C. La Jonquera 62-72
Figueres 17600
Telèfon: 972 672 224
  Jorge Hoyos  
Garrotxa Hospital Comarcal
de la Garrotxa

Consultes Externes
Avinguda Països Catalans 86
Olot 17800
Telèfon: 972 260 012
De dilluns a divendres
de 9 a 14 h.
Dimarts, dimecres i divendres de 8.30 a 15 h.
Ernest Torrell Psiquiatres: Ernest Torrell, Dolors Robles i Isabel Trulls Vila
Psicòleg: Enric González
Treballadora social: Cèlia Costa
Diplomada en infermeria: Roser Rabassedas
Administrativa: Mati Ruiz
Ripollès C/Macià Bonaplata 
Ripoll 17500
Telèfon: 972  715 103

Dilluns, de 9 a 19 h.
Dimarts, de 9 a 20 h.
Dimecres, dijous i divendres, de 9 a 15 h.

 

Ana Osés Psiquiatres: Ana Osés i Jordi Nuñez
Psicòloga: Lídia Soler
Diplomada en infermeria: Montse Díaz
Treballadora social: Magda Casademunt
Auxiliar administrativa: Mari Viñas
Selva marítima

Avinguda Europa 12
Blanes 17300
Telèfon: 972 186 903
Fax: 972 186 904

De dilluns a divendres,
de 8 a 15 h.
Dimarts, de 8 a 20 h.
Javier Merino Psiquiatres: Javier Merino, Montserrat Ariño i Eduard Fernández
Psicòlegs: Beatriz Jiménez i Helena Pérez
Treballadora social: Tere Martín i Khati Aharchi
Diplomada en infermeria: Ana Peregrina
Selva interior C. Sant Ignasi 27
Santa Coloma de Farners 17430
Telèfons: 972 842 311
                 972 842 911
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h.
Dilluns i dimecres també de 15 a 18 h.
Jorge Atala Psiquiatres: Jorge Atala, Anna Domingo i Cristina Bernabé
Psicòlegs: Àngels Déu i Montserrat Fort
Treballadora social: Antònia Canudas i Anés Moreno
Diplomada en infermeria: Carme Bisbe

 

SalutMental