Servei de Rehabilitació Psicosocial

És un servei públic especialitzat en el tractament de persones afectades d'un trastorn mental greu. Aquest servei proporciona tractament rehabilitador basat en donar coneixement i estratègies que ajudin a la persona a ser autònoma, responsable de la seva malaltia i a recuperar el seu projecte de vida en la mesura que sigui possible. Les eines que s’utilitzen són, bàsicament, tallers, grups psicoterapèutics i psicoeducatius. 

Consta de dues unitats:

 • Una unitat de subaguts: És una unitat de 50 llits que té com a objectiu prioritari, a més de la millora clínica, assolir una funció rehabilitadora i de reinserció a curt i mig termini. Ofereix serveis dirigits a les persones amb trastorns mentals greus, sovint d’evolució crònica on predominen els dèficits o inconvenients vinculats a la malaltia i que comprometen greument el nivell d’autonomia del malalt.
 • Una unitat residencial destinada en l’actualitat únicament als usuaris procedents de l'antic Hospital Psiquiàtric, que van quedar i estan exclosos de la xarxa social. Aquesta unitat fa anys que ja no accepta nous ingressos i es reconvertirà en un programa de suport comunitari sense cap plaça residencial.

Com s’hi accedeix

Les derivacions al servei es fan des de la Unitat d'Aguts de Psiquiatria. No s'hi pot accedir directament ja que és un recurs públic especialitzat.

On som

Parc Hospitalari Martí i Julià
Edifici SALT-TMS

C. Doctor Castany s/n
Salt 17190
Telèfon: 972 182 500

L’equip

Cap del Servei

 • Cristina Gisbert

Supervisora d’infermeria

 • Pilar Oliveras

Docència

 • MIR (Metges interns residents)
 • PIR (Psicòlegs interns residents)
 • EIR (Residents d’infermeria de l'especialitat en Salut Mental)
 • Alumnes de la facultat de Medicina de la Universitat de Girona.
 • Alumnes de pregrau de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona.
 • Qualsevol persona que realitzi docència al Servei de Rehabilitació Psicosocial amb el vist i plau de la Comissió de Docència de l’Institut d’Assistència Sanitària i la Xarxa de Salut Mental i Addiccions.

Recerca destacable

 • Publicació “Cuadernos de psiquiatria: Salud Mental Comunitària: El Modelo de Girona”. Compiladores Cristina Gisbert i Jordi Cid. Volumen 11, nº 1. 2012
SalutMental