Projecte La Consulta

Quin impacte produeix la conducta dels professionals en les persones ateses amb problemes de salut mental? Eina per a la reflexió

"La Consulta. Lluita contra l'estigma en salut mental en l'àmbit sanitari" que té per objectiu reduir els comportaments estigmatitzadors, empoderar les persones amb problemes de salut mental i potenciar el contacte social i la implicació dels professionals.

La Consulta és un projecte coordinat per la Fundació Campus Arnau d'Escala conjuntament amb la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària, la Nave Va - teatre i transformació, el Gabinet d'Estudis Socials, la Fundació Drissa, la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines i l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques.

La Consulta ha estat finançat per Obertament a la convocatòria d'ajuts de l'any 2017.

A través de diferents casos reflexionarem sobre les conductes més o menys discriminatòries i l'impacte que produeixen en les persones ateses. Les situacions que veureu a continuació estan basades en qüestionaris sobre intencions de conducta administrats a professionals d'atenció primària i de l'atenció especialitzada de la Regió Sanitària de Girona i a usuaris de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines. Entra-hi!

SalutMental