El programa d’hospitalització domiciliària en salut mental atén més de 70 persones en un any

Aquest nou recurs ha evitat els ingressos hospitalaris a les persones incloses al programa 
 
Ara haurà fet una any que l’Institut d’Assistència Sanitària va posar en marxa el primer programa d’alternatives a l’hospitalització en salut mental a comarques gironines. Es tracta d’un programa d’atenció domiciliària intensiva en persones que presenten una situació de fragilitat a causa del seu estat de salut mental en un moment determinat de la seva vida. L’objectiu del programa, que funciona com a prova pilot al Gironès i Pla de l’Estany, és tractar la persona dins del seu entorn familiar i social per reduir així l'estigma i el trauma que implica un ingrés hospitalari.
 
El programa d’hospitalització domiciliària, integrat per un psiquiatre i dos diplomats d’infermeria, ha atès 72 persones des que es va posar en funcionament. D’aquest total, un 47,8% dels usuaris tenen un trastorn afectiu, un 29,9% trastorns psicòtics i el 22,3% restant, trastorns d’ansietat i d’altres problemes de salut mental. Els casos són derivats del centre de salut mental, on es realitza el seguiment ambulatori del pacient. Són persones que en un moment donat presenten un malestar que fa sospitar que hi ha un risc o una descompensació i que, per tant, s’ha d’actuar ràpid per retornar la persona al seu estat de benestar i evitar un ingrés. L’equip intervé a domicili, amb el pacient, la família i el seu entorn. Segons explica el psiquiatre de l’equip, Nayef Fadel, la clau del programa radica en “una intervenció molt individualitzada i flexible, pactada amb la persona, que s’hi presta al tractament de manera voluntària”. “El que podem arribar a fer amb la persona en el seu lloc de vida, difícilment es pot dur a terme en un entorn hospitalari”, afirma el psiquiatre. 

L’equip atén uns deu casos alhora i l’hospitalització domiciliària de l’usuari oscil·la entre dos i sis setmanes, amb una intensitat inicial de visites diàries que disminueixen progressivament a un o dos dies a la setmana, d’acord amb la millora del pacient. Els professionals del programa fan el tractament farmacològic, psicoterapèutic i la inclusió de la família. Es coordinen amb el centre de salut mental de la persona atesa i d’altres dispositius de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, si s’escau, i treballen la seva incorporació a altres recursos disponibles en la comunitat que la poden beneficiar com ara els grups d’ajuda mútua (GAM),  els grups de veus o centres ocupacionals, per citar uns exemples.


L’efectivitat dels equips mòbils

El programa d’hospitalització domiciliària forma part del desplegament de nous recursos comunitaris que l’Institut d’Assistència Sanitària va posar en marxa a finals de l’any 2017. S’hi sumen, entre d’altres, els set equips PSI (Pla de Serveis Individualitzats), un programa d’atenció individualitzada dirigit a persones que tenen un trastorn mental sever. En aquest cas, els professionals ajuden l’usuari a vincular-se als serveis sanitaris i socials que necessita en el seu lloc de residència. Així, la persona afectada aprèn a utilitzar de forma adequada recursos existents de tot tipus per tenir les seves necessitats cobertes. Els PSI aconsegueixen millorar la inclusió social de la persona atesa i incrementar la seva responsabilitat personal envers les pròpies dificultats i problemes, així com una millora notable de la salut física i el suport social.  En aquests moments es disposa de quatre PSI al Gironès-Pla de l’Estany, dos a l’Alt Empordà, dos al Baix Empordà i quatre més que atenen la Selva marítima, la Selva interior, la Garrotxa i el Ripollès. Cal afegir-hi els equips especialitzats que atenen les persones sense llar a Girona i Salt.
 
SALUTMENTAL
Dimarts, 5 Febrer 2019