Nous equipaments per al Servei de Rehabilitació Comunitària de salut mental del Ripollès

Usuaris i professionals a la nova seu del Servei de Rehabilitació Comunitària en salut Mental del Ripollès

La comarca del Ripollès ha estrenat aquest estiu unes noves instal·lacions per al Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de salut mental, ubicades al centre de la capital. Es tracta d’un espai terapèutic dirigit a la rehabilitació psicosocial de persones majors de 18 anys diagnosticades de trastorn mental greu (trastorn psicòtic principalment). Les noves instal·lacions del servei suposen un salt qualitatiu important per a la realització de les diferents activitats que fan els seus usuaris, així com per a l’atenció individualitzada i familiar que reben per part de l’equip de professionals. El centre disposa ara de 6 sales que es distribueixen en un espai polivalent amb televisió, bicicleta estàtica, ordinadors i altres equipaments que els usuaris utilitzen a diari en la seva arribada al centre; una sala taller preparada per fer diferents tipus d’activitats creatives; una cuina totalment equipada, i tres despatxos per a l’activitat assistencial de l’equip (psicòleg, treballador social i monitor), a més de les zones de recepció, lavabos i arxiu. 

El Servei de Rehabilitació Comunitària va atendre l’any passat 60 persones (27 dones i 33 homes). Un 12% (7) de les persones ateses ho eren per primera vegada i del conjunt, més d’un 65% eren usuaris de més de 50 anys. Es van donar d’alta del servei 15 persones.

Les persones ateses van registrar al 2018 una mitjana de 107 sessions, i cada una va participar en una mitjana de 207 activitats. Aquestes activitats estan dirigides a treballar la rehabilitació, la recuperació i la normalització de la vida familiar i social de les persones i es dissenyen en funció del perfil dels usuaris del centre. Prop del 44% de les activitats van estar orientades a fomentar l’autonomia de la persona, un 25,8% a la inserció comunitària i desenvolupament del projecte de vida dels usuaris, un 18,2% tenen a veure amb el foment de la salut i el benestar, el 8% treballen aspectes de rehabilitació cognitiva i el 3% restant són actuacions vinculades a l’àrea psicològica i emocional.  

Recursos més accessibles

Les noves instal·lacions han estat un pas més en la millora de la qualitat de l’atenció a la salut mental de la comarca. El novembre de 2015, l’Institut d’Assistència Sanitària, empresa pública que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines, va traslladar el centre de salut mental infantojuvenil i el centre d’atenció i seguiment a les drogodependències, de la Colònia Estamariu (a les afores de Ripoll) al CAP de la capital. Així, juntament amb el centre de salut mental per a adults que ja prestava atenció al centre de primària, els recursos especialitzats van esdevenir més accessibles a la població de referència (25.000 habitants), millorant d’aquesta manera la vinculació dels usuaris amb el seu centre, seguiment, i també la coordinació entre els professionals de la xarxa de salut mental i l’equip mèdic i d’infermeria de capçalera. 

L’any 2018, el centre de salut mental d’adults va atendre 907 persones, de les quals, un 22% van ser pacients nous (204 persones). Les visites assistencials realitzades han augmentat en un 7,4%, passant de 5.199 visites l’any 2017 a 5.585 l’any 2018.

En relació amb l’atenció infantojuvenil, l’equip especialitzat va atendre l’any passat 192 persones, de les quals un 39% van ser pacients que es visitaven per primera vegada. L’activitat assistencial va augmentar en més d’un 52%, passant de 626 visites assistencials l’any 2017 a 957 l’any passat.

En relació amb l’atenció a les addiccions, l’any 2018, el centre del Ripollès va atendre 193 persones, dels quals un 32% van ser pacients nous (63). L’any 2018 es van registrar un total de 2.400 visites assistencials, xifra molt similar a l’any anterior. El motiu que va propiciar la demanda va ser en un 61% dels nous pacients l’addicció a l’alcohol i en un 19% l’addicció a la cocaïna, corresponent la resta a altres substàncies (cànnabis, heroïna i nicotina).

Descàrrega de fotos. Autor: IAS.

Usuaris i professionals a la nova seu del Servei de Rehabilitació Comunitària en salut mental del Ripollès

Les noves instal·lacions disposen d'una cuina totalment equipada i pensada per a les activitats amb els usuaris

La nova seu del servei suposa un salt qualitatiu important tant per a la realització de les activitats dels seus usuaris com per a l’atenció individualitzada i familiar que fan els professionals

 

 

 

 

SALUTMENTAL
Dijous, 8 Agost 2019