El Servei de Rehabilitació Comunitària de la Selva marítima estrena nous espais

Taller d'informàtica

El centre també acull l’equip d’intervenció precoç de la psicosi i els equips mòbils que desenvolupen la seva activitat en la comunitat

Les persones usuàries guanyen en accessibilitat i qualitat dels serveis

El Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de la Selva marítima, ubicat a Blanes, ha estrenat una nova seu. Aquest nou espai, d’uns 680 m2 construïts, acull també l’equip d’intervenció precoç de la psicosi (EIPP) i els equips mòbils assertius comunitaris en salut mental (PSI) que atenen la població de referència d’adults de 65.160 habitants. Els nous equipaments estan situats al centre de la vila, de manera que les persones usuàries guanyen en accessibilitat.

El centre ha estat dissenyat perquè els diferents serveis funcionin de manera independent. L’àrea del Servei de Rehabilitació Comunitària disposa de tres grans sales per al desenvolupament del calendari anual d’activitats: sala d’audiovisuals, sala d’informàtica i una sala polivalent, a més d’un espai de cuina on s’hi desenvolupen les activitats relacionades amb els hàbits de la vida diària. També compta amb un espai de biblioteca i lectura i de vestidors de dones i homes per a ús de les persones usuàries, equipats amb taquilles i dutxes. S’hi sumen tres despatxos per al treball intern dels professionals i una sala de reunions. Per la seva banda, l’àrea d’intervenció precoç de la psicosi està dotada amb cinc consultes, una de les quals està destinada a l’atenció específica d’infermeria i amb una sala diàfana equipada per fer les teràpies de grup. L’equip comparteix els despatxos amb els professionals que integren el PSI de la Selva marítima donat que aquests fan la seva activitat a la comunitat.

Tots els espais del nou equipament són amplis i lluminosos, amb climatització instal·lada per sectors per aconseguir un bon confort tèrmic. En opinió del coordinador del Servei de Rehabilitació Comunitària, el psicòleg Jesús Bernal: “les noves instal·lacions suposen un salt important en la qualitat i en el nombre de les activitats que es dissenyen a títol individual com grupal”. “Podrem donar una bona resposta a l’increment de la demanda”, afirma Bernal. De fet, el centre disposa de dues consultes addicionals en previsió de les futures necessitats de creixement. En la part posterior, s’hi ubiquen els espais reservats per a l’ús dels professionals, dotats de vestuaris amb dutxa i la sala office i les zones d’instal·lacions.

Per la rehabilitació i la inclusió en la comunitat

Concretament, el Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) és un espai terapèutic dirigit a la rehabilitació psicosocial de persones majors de 18 anys diagnosticades de trastorn mental greu (trastorn psicòtic principalment). La Xarxa de Salut Mental i Addiccions de la Regió Sanitària de Girona, gestionada per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), disposa d’un SRC a cada comarca i específicament de dos al sector de la Selva, un a la Selva interior (Santa Coloma de Farners) i un a la Selva marítima (Blanes). L’any passat, tot i el context de pandèmia, el Servei de Rehabilitació Comunitària de Blanes va atendre 101 persones (42,5% dones i un 57,5% homes), amb una edat mitjana de 47 anys. De total de persones ateses, un 17% (17) ho eren per primera vegada. El servei va registrar 5.773 sessions (nombre de vegades que un usuari va al centre) i 7.954 prestacions (nombre de serveis prestats). S’hi van fer 5.555 activitats amb les persones usuàries, de les quals, 968 van tenir lloc a la comunitat. De fet, un dels objectius de tots els SRC és augmentar la utilització dels recursos comunitaris així com el desenvolupament de programes conjunts amb aquests recursos. Les activitats realitzades responen a quatre programes bàsics: el programa d’activitats funcionals, que fa referència a les activitats dirigides a la millora de l’estat psicològic i emocional, l’autonomia, la cognició i la salut i benestar de les persones usuàries; el programa d’intervenció comunitària, que abraça les activitats orientades a la inserció comunitària, el treball sobre el seu projecte de vida i a la seva vinculació amb altres serveis; el programa individual, que acull les activitats de procés d’acollida i vinculació al serveis de les persones usuàries i al seu seguiment individualitzat per part dels professionals; i el programa familiar, que té a veure amb la intervenció familiar (individual i grupal).

En el conjunt dels SRC de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS, l’any passat es van atendre 518 persones, un 6,80% més que a l’any 2019 (485). Del tota de les persones ateses, 131 van ser nous usuaris. Es van registrar 109 altes, 19 de les quals corresponien a la Selva marítima. Les persones ateses van anar al servei una mitjana de 52,44 sessions a l’any. Durant l’exercici es van dur a terme 42.216 activitats.

Atenció a psicosi incipient

Els Equips d’Intervenció Precoç de la Psicosi atenen les persones de 14 a 35 anys que presenten una psicosi o un risc de desenvolupar-la. El seu objectiu, a part de la detecció ràpida, és fer un tractament integral de les persones i de les famílies amb la finalitat de facilitar la recuperació de la persona, incrementar el seu benestar i integració a la comunitat, millorar el pronòstic i l’evolució.  Actualment, a la Regió Sanitària de Girona hi ha en funcionament quatre equips multidisciplinars d’intervenció  precoç de la psicosi, que s’ubiquen al Gironès-Pla de l’Estany,  la Selva marítima, Alt i Baix Empordà. Els EIPP, formats per un psiquiatre, un psicòleg clínic, un treballador social i un infermer, funcionen de manera transversal amb els centres de salut mental d’adults i infantil i juvenil i donen suport als professionals de l’atenció primària, serveis socials i professionals d’educació. Segons les últimes dades registrades, aquests equips van atendre a l’any 2020 un 588 persones i van fer un total de 12.281 visites. Concretament l’EIPP de la Selva marítima va tractar 143 persones i va atendre 3.353 visites.

Els trastorns psicòtics constitueixen un dels principals problemes sanitaris dins de l’àmbit de la salut mental, són transcendents en les persones que els pateixen per com poden afectar a la seva vida familiar, social i laboral, ja que en general s’inicien en l’adolescència o inicis de la vida adulta.

Treballar al lloc de vida

Els equips PSI (Pla de Serveis Individualitzats) són equips de professionals, integrats per infermeria, treballadors i educadors socials, que treballen en el lloc de vida de les persones ateses i adapten per a cadascuna d’elles els serveis sanitaris i socials existents, segons les seves necessitats, i tan a prop com és possible del seu medi natural per assolir així una continuïtat assistencial. En el conjunt de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, aquests equips de professionals especialitzats en salut mental (gestors de casos) van atendre l’any passat 317  persones, 76 de les quals van ser ateses per primera vegada. Les persones ateses van requerir un total de  6.830 visites assistencials de diferent tipus (atenció a casa, suport familiar, etc.). El 60% de les persones ateses presenten condicions clíniques de complexitat, i segons el diagnòstic la meitat responen a un trastorn psicòtic. Només un 6,09% de les persones ateses pel programa PSI han ingressat a una unitat d’hospitalització durant el 2020, percentatge que suposa una disminució del 25% en comparació amb l’any 2019.

Específicament a la Selva marítima, els professionals del PSI va atendre a 25 persones, amb 651 visites d’atenció individualitzada i personalitzada.

Descàrrega de fotografies. Autor IAS.

Taller d'informàtica - Taller de cuina - Sala de grups - Consulta - Espai d'activitat física

 

SALUTMENTAL
Dilluns, 14 Juny 2021