III convocatòria del concurs literari Jordi Pujiula

El Centre de Dia i el Centre de Salut Mental del Ripollès convoquen la III edició del concurs Jordi Pujiula que fomenta la creació literària i sensibilitza la societat davant la malaltia mental. Aquest projecte pretén mantenir el vincle entre la intensa tasca professional realitzada pel psiquiatra Pujiula a la comarca del Ripollès i una de les seves grans passions: la literatura. S'engega la tercera edició amb la il.lusió de poder superar el nombre de participants de les anteriors i, essent coneixedors del potencial dels participants.

Jordi Pujiula Ribera va destacar brillantment com a psiquiatre i com a humanista. Va atendre la població del Ripollès i la Garrotxa al llarg de tot el seu exercici professional, havent deixat un record inesborrable a les dues comarques. Com a historiador, escriptor i col·leccionista ens ha llegat un gran nombre de publicacions i testimonis. Aquest premi vol ser un homenatge a la seva persona i a la seva trajectòria.

Dr. Daniel Palomeras

Destinataris: totes les persones majors de divuit anys usuàries dels serveis de salut mental, amb diagnòstic de trastorn mental greu, vinculats als diferents serveis d’inserció i rehabilitació, com ara clubs socials, centres de salut mental i centres de dia, dins l’àmbit de Catalunya.

Tema de la convocatòria: Lliure

Obres: han de ser originals, inèdites i no premiades en altres concursos. Se n’admetran d’individuals o de col·lectives, però cada autor (o grup d’autors) en podrà trametre només una. Hauran de ser redactades en prosa i en llengua catalana. S’han de presentar en format informatitzat, escrites a doble espai per una sola cara, amb el tipus de lletra Arial 12, amb un mínim de 350 paraules per full i una extensió màxima de tres fulls DIN-A4.
Els treballs han de portar títol i s’han de signar només amb un pseudònim.
Els que no compleixin els requisits seran descartats automàticament.

Lloc de presentació i període de lliurament: s’han de lliurar al servei de salut mental al qual estiguin vinculats els participants. Només aquest servei podrà remetre els treballs a l’adreça de correu electrònic:

concursliterari.jpujiula@gmail.com

La data límit de recepció dels treballs serà el dilluns 4 d'abril de 2016.

Difusió: bloc CONCURS LITERARI JORDI PUJIULA

Premis:
1r premi: 300 €
2n premi: 200 €
3r premi: 100 €
3 accèssits: lot de productes
Obsequi a l’entitat o servei guanyador

Jurat:
El jurat està format per persones vinculades al món de la medicina i/o de les lletres

Presidenta d’honor:
Sra. Assumpció Illas i Quera
Membres del jurat:
Sr. Ramon Alabau i Selva
Sra. Cristina Casas i Mata
Sr. Florenci Crivillé i Estragués
Sr. Edgar Illas i Arau
Sr. Eudald Maideu i Puig
Sra. Marta Mercader i Fajula
Sra. Carme Brugarola
Sr. Toni Pujals
Secretàries:
Sra. Magda Casademunt i Vives
Sra. Laia Guitart i Rossell

Criteris de valoració.
Es tindrà en compte el grau de qualitat literària, correcció estilística i ortogràfica.

Veredicte: Es farà públic el dia del lliurament dels premis, en un acte de presentació que tindrà lloc divendres 20 de maig de 2016 a les 17 h, a la biblioteca Lambert Mata de Ripoll (Carrer de les Vinyes, 1).

Les obres guanyadores es publicaran al bloc del concurs, a la pàgina de Facebook "Enxarxa't" i al Butlletí d'Informació Cultural de l'Ajuntament de Ripoll.

La decisió del jurat és inapel·lable. Qualsevol imprevist que pugui sorgir el resoldran el jurat i l’entitat organitzadora. La participació en el concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases.

 

Document Adjunt: 

SALUTMENTAL
Diumenge, 28 Febrer 2016