Duplicats d’històries clíniques, informes o proves mèdiques

Per sol·licitar còpia de la seva història clínica, informes o proves complementàries cal:

  • Haver donat d’alta al CAP el seu correu electrònic.
  • Enviar un mail a la Unitat de Documentació Mèdica (arxiu@ias.cat) amb la sol·licitud que trobarà en aquesta pàgina web, degudament complimentada i signada. En la sol·licitud s’indica la documentació que cal adjuntar.
  • Rebrà un mail amb la contrasenya que li permetrà descarregar la documentació sol·licitada.
  • Per qualsevol dubte pot posar-se en contacte amb la Unitat de Documentació Mèdica (arxiu@ias.cat)

 

Sol·licituds:

Aquest servei és gratuït.

IASGirona