Llei de transparència - Procediments i actuacions jurídiques