Treballar a l'IAS

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública que forma part del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT) de la Generalitat de Catalunya.  

L’IAS disposa d’una plantilla de prop de més de 1.700 treballadors (personal equivalent). La tasca dels professionals gira al voltant de les persones i l’atenció a la seva salut, i es presta de manera integral, amb continuïtat i de forma coordinada entre els diferents nivells d’atenció del territori: primària, hospitalari, salut mental, sociosanitari i social.

L’IAS presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona (838.103 habitants) tots els serveis de salut mental (a excepció de la subcomarca de l’Alt Maresme) i determinats serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic. Ofereix serveis sociosanitaris a les comarques del Gironès, la Selva i el Pla de l’Estany (304.866 habitants) i gestiona l’Hospital Santa Caterina (atenció especialitzada) per a la Selva interior i part del Gironès (149.944 habitants). El Santa Caterina és de referència per a tots la regió sanitària en segons quins serveis, com ara UCI. L’IAS gestiona els equips d'atenció primària del Gironès sud i Selva interior: Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva (53.558 habitants).

Per prestar tots aquests serveis, l’IAS disposa d’una estructura descentralitzada de 43 dispositius d’atenció comunitària a la salut mental i a les addiccions (centres de salut mental d’adults, centres de salut mental infantojuvenil, serveis de rehabilitació comunitària, centres d’atenció i seguiment a les drogodependències, pisos amb suport i llars residència, i equips d’intervenció precoç de la psicosi) i 19 equips assertius comunitaris, a més dels programes específics. La institució té acords amb centres d’inserció laboral i entitats de suport jurídic i social. Sis centres d’atenció primària i deu consultoris locals cobreixen les necessitats de les tres àrees bàsiques de salut.

L’IAS està acreditat com a unitat docent per a la formació de metges interns residents en psiquiatria (MIR), psicòlegs interns residents (PIR), infermeria especialitzada en salut mental, llevadores i metges de família en rotació hospitalària. La institució té convenis de col·laboració amb diferents universitats (Universitat de Girona, principalment), amb centres d’ensenyament i entitats de recerca de tot Catalunya i està adscrita a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdibGi). La Unitat de Suport a la Recerca Clínica d’Atenció Primària de Girona vehicula i promou l’activitat de recerca que duen a terme els Equips d’Atenció Primària de l’IAS, en el marc de l’IDIAP Jordi Gol.
 
Si estàs interessat/da a treballar a l'IAS pots enviar el teu currículum a través d'aquest FORMULARI

Només s'accepten els CV que s'envien a través d'aquest formulari.

 

 

 

IASGirona