El Programa de cribratge de càncer de còlon i recte ha permès detectar 34 casos nous a la Regió Sanitària de Girona durant el 2018

Durant l’any passat s’hi van adherir més de 36.000 gironins, que suposa una participació del 36% de la població convidada

Des que es va començar a implantar el Programa,l’any 2013, ja s’han diagnosticat 259 caos nous a la Regió Sanitària de Girona

El Programa de cribratge de càncer de còlon i recte (PCCCR) va permetre detectar precoçment la malaltia a un total de 34 habitants de la Regió Sanitària de Girona, que exclou la comarca de la Cerdanya i inclou l’Alt Maresme, durant l’any 2018. Així doncs, des que es va començar a introduir a la nostra demarcació, al 2013, s’han pogut diagnosticar 259 casos nous. Durant l’any passat, es van convidar a participar-hi un total de 100.369 persones, de les quals efectivament se n’hi van adherir 36.281. D’aquesta manera, la participació al PCCCR durant l’any passat va ser del 36,15%.

Dels 34 casos de càncer de còlon i recte detectats durant el 2018, la meitat -17- van ser diagnosticats a persones residents a les comarques del Gironès i el Pla de l’Estany i Selva Interior, 8 van ser de l’Alt Empordà, 4 del Baix Empordà, 4 de la Garrotxa i 1 al Maresme. Al Ripollès i a la Selva marítima no es va detectar cap càncer.

Justament la comarca del Ripollès, és la que compta amb un percentatge de participació més alt, del 44%, seguida del Gironès-Pla de l’Estany, amb  un 40,4% d’adhesió.   

El Programa de cribratge de càncer de còlon i recte

El Programa de cribratge de càncer de còlon i recte es fa a partir d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. La cribra de la població de cada comarca es completa amb dos anys, moment a partir del qual es torna a convidar als primers participants. Cada dos anys es completen el que s’anomenen rondes. El PCCCR es va començar a implantar a la Regió Sanitària de Girona l’any 2013 per la comarca del Baix Empordà. Durant l’any 2015 es va anar introduint progressivament a tota la Regió Sanitària, primer a la Garrotxa i al Ripollès i uns mesos més tard es va estendre a la resta de Regió, de manera que a finals de 2017 es va completar la implantació arreu de la Regió.

El programa es coordina des d’una oficina tècnica, que es gestiona des de l’Institut d’Assistència Sanitària, des de la qual s'invita a participar-hi a la població diana -tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l'any en curs-  els quals reben una carta a casa seva on se'ls explica el programa i se'ls informa de com participar-hi.

Els participants han de dirigir-se amb la carta a una oficina de farmàcia acreditada amb el distintiu del PDPCCR, on li donaran un kit per dipositar la mostra de femta, i les instruccions de com conservar-la  fins que la porti de nou a la farmàcia. Les farmàcies envien les mostres a analitzar a l’Oficina tècnica, des d’on es publiquen els resultats de manera informàtica a  través de la Història Clínica Compartida de Catalunya. Si són negatius, es notifica als participants a través d’una carta. Si són positius, són citats per a una visita a la Unitat d'Endoscòpies del centre hospitalari que els correspongui, on se'ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica. Segons els resultats d'aquest estudi, s'indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, pot ser necessària una segona exploració al cap d'un temps (1 o 3 anys) o pot ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer.

Durant l’any passat, van donar positiu un total de 1.961 anàlisi i s’han realitzat en els diferents hospitals un total de 1.670 colonoscòpies. Aquestes proves diagnòstiques han permès detectar càncer a 34 persones, les quals van iniciar tractament gràcies al PDPCCR. Des que es va implantar el Programa a la Regió Sanitària, les comarques on més casos s’han detectat fins ara són  l’Alt Empordà (52 casos), el Baix Empordà (51 casos) i el Gironès (49).

El càncer de còlon i recte

A Catalunya cada any se’n diagnostiquen més de 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte i actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb 1.900 defuncions/any. Així doncs, la supervivència als cinc anys se situa al voltant del 50%. La tendència recent indica una clara estabilització de la mortalitat en homes i un descens en dones.

La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. Això no obstant, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.

Donat que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats.

IASGIRONA
Dijous, 28 Març 2019