Règim de visites i acompanyament de pacients adoptat per l'IAS per al control de la infecció pel SARS-CoV-2

Com a continuació de les mesures organitzatives i preventives adoptades per la Direcció de l’Institut d’Assistència Sanitària per al control de la infecció pel SARS-CoV-2 entre el personal sanitari, grups de risc i població en general, us informem de les noves mesures adoptades avui dia 15 març, aquestes mesures seran d’aplicació des d’avui i fins a nou avís, en funció de l’evolució epidemiològica.

Règim de visites i acompanyaments als pacients
 
Hospital Santa Caterina
 
Hospitalització-Urgències-Consultes externes
Es restringeixen les visites i els acompanyaments als casos d’un pacient menor, una persona amb discapacitat i o dependent, partera i situacions de pacients en procés de final de la vida. En aquests casos d'excepció, només es permet 1 acompanyant per pacient.
 
Unitat de Cures Intensives
Les visites dels familiars es regularan segons el règim intern de la unitat. Els informaran directament.
 
Centre Sociosanitari La República
No es permeten visites.
 
Recordem que en relació amb l'activitat assistencial
 
  • Hospital Santa Caterina: s'anul·la tota aquella activitat ajornable, tant quirúrgica, com de consultes externes i hospital de dia mèdic-quirúrgic. L'activitat ambulatòria com ara rehabilitació cardíaca, queda suspesa.
  • Centre Socisanitari: s’anul·la l’activitat de l’hospital de dia de trastorns neurocognitius i es redueix l’activat de l’hospital de dia de malalties neurodegeneratives, a criteri de la direcció del centre. En el cas de les consultes externes s’anul·la també l’activitat que pugui ser ajornada.
  • En els centres de Xarxes de Salut Mental i Addiccions es manté l’activitat per als casos preferents. Les activitats grupals queden anul·lades, amb excepció de la dels hospitals de dia d’adults i d’adolescents del Parc Hospitalari, i la dels serveis de rehabilitació comunitària de cada sector de les comarques gironines, amb les mesures preventives corresponents.
  • En els centres d’atenció primària queda anul·lada l’activitat ajornable i s’organitzaran consultes específiques d’atenció a pacients amb símptomes respiratoris. A partir de dilluns 16/03 es tancaran els consultoris locals amb horari discontinuu.

Continuen en vigor les mesures preses amb data 10/03/2020

• Queden suspeses totes les activitats formatives externes i internes, que inclouen els cursos habituals, les sessions generals hospitalàries i les sessions de docència.
• Queden suspeses les reunions internes habituals de certa magnitud en nombre de participants (Juntes Assistencials, Sessions Clíniques, etc.), excepte els comitès de direcció i crisi.
• Queden suspeses les pràctiques d’estudiants, sigui quina sigui la seva procedència (universitària, formació professional, etc.).
• Queden suspeses les visites dels delegats de les empreses farmacèutiques i altres comercials.
• Queda suspesa l’activitat dels monitors d’assajos clínics. 
• Queda suspesa tota l’activitat del voluntariat, a excepció d’aquell cas molt concret que sigui vital per a la vida del pacient acompanyat, i només per decisió del directiu corresponent.
• Queden suspeses les activitats grupals educatives del tipus: preparació al part i/o postpart, rehabilitació sol pèlvic, rehabilitació cardíaca, etc.

Les mesures preses tenen quatre objectius principals:

  • Evitar la circulació de pacients i familiars en els centres sanitaris per problemes de salut demorables durant aquest mes de març, de moment.
  • Protegir els professionals amb la finalitat de què puguin treballar, atesa la situació d’excepcionalitat, i per poder cobrir l’atenció no ajornable de la seva àrea de treball i reforçar, si s’escau, les àrees crítiques com ara urgències, àrees de crítics, àrees mèdiques i consultes d’atenció immediata, entre d’altres.
  • Facilitar el teletreball i substituir per activitat telefònica tot allò que sigui possible, inclosos els contactes entre professionals de les diferents unitats i especialment amb els professionals dels serveis centrals.
  • Els pacients amb símptomes respiratoris que no siguin tributaris d’ingrés hospitalari han de ser derivats al seu domicili, quan abans millor, amb les indicacions d’aïllament corresponents.

Recomanem prendre la pàgina web del Canal Salut com a pàgina de referència. Aquí hi trobareu tota la informació sobre coronavirus SARS-CoV-2 i materials, tant dirigits als professionals com a la ciutadania.

IASGIRONA
Diumenge, 15 Març 2020