S'inicia el desplegament de l'atenció integrada social i sanitària al Ripollès

Taula de treball

La comarca és un dels 7 territoris seleccionats per consolidar projectes integrats en aquest àmbit per treure’n aprenentatges i identificar pràctiques de valor

Es treballen iniciatives relacionades amb l’atenció a la complexitat a l’atenció primària social i sanitària, l’entorn domiciliari, la salut mental, el benestar emocional, sistemes d’informació

La Generalitat de Catalunya ha iniciat el desplegament territorial de l’atenció integrada social i sanitària al Ripollès, amb l’objectiu d’atendre de la millor manera possible les persones grans, amb discapacitat, amb malaltia mental i, en general, totes les persones amb necessitats complexes. Una de les primeres línies estratègiques i accions de l’Atenció i interacció social i sanitària (AISS) és la selecció de 7 territoris –un d’ells el Ripollès- amb experiència prèvia i avançada en l’atenció integrada, amb poder extreure’n aprenentatges i identificar pràctiques de valor.

Aquest divendres s’ha celebrat una sessió de treball a Ripoll entre tots els actors que intervenen en el desplegament PIAISS al Ripollès: els Departaments de Drets Socials, Salut, el Consorci de Benestar Social del Ripollès, l’Hospital de Campdevànol-Hospital Comarcal del Ripollès, l’Institut Català de la Salut, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’Institut d’Assistència Sanitària, tècnics i professionals de l’àmbit social i sanitari. Ha comptat amb l’assistència de la directora general de Planificació de Recerca en Salut de la Generalitat, Aina Plaza; el president del Consell Comarcal i el Consorci de Benestar Social del Ripollès, Joaquim Colomer i el gerent de la Regió Sanitària Girona, Miquel Carreras, entre d’altres participants.

La tria del Ripollès com a territori per dur a terme aquestimpuls és el resultat de la feina feta pels agents socials i sanitaris de la comarca en el treball d’integració. Des de l’any 2015, des del Consorci de Benestar Social del Ripollès i les Àrees Bàsiques de Salut de Ripoll-Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol-Ribes de Freser i Camprodon, estan treballant per crear les condicions per tal que es produeixi aquesta integració.

Al Ripollès s’està fent especial èmfasi en el desplegament de l’atenció domiciliària integrada social i sanitària. En aquest context, cal destacar diferents pràctiques de valor. Per una banda, els plans d’atenció individualitzat per a cada una de les persones amb necessitats complexes d’atenció, que està treballat entre els equips de Salut i Serveis Socials, amb l’objectiu que la persona no tingui diferents plans d’atenció (el de l'equip d'atenció primària de salut, el de serveis socials, el del Servei d’Atenció Domiciliària, el de l'hospital,...) sinó que disposi d’un únic pla que ho aglutina tot. D’altra banda, també es promouen la teràpia ocupacional i els productes de suport, així com la teleassistència, la integració dels sistemes informàtics que recullen la informació social i sanitària per poder millorar l’atenció a la ciutadania, i la cura dels propis cuidadors, ja siguin cuidadors de familiars o altres sense formació, per proporcionar-los eines i també atendre el seu benestar emocional.

A la comarca també s’estan fent plans de treball conjunt entre els professionals de la xarxa de salut mental i addiccions i l’atenció primària social i sanitària per abordar els casos de complexitat en salut mental, i s’està impulsant l’atenció sanitària a les persones que viuen en centres residencials.

Finalment, a la comarca s’estan impulsant accions focalitzades en la prevenció i la promoció d’un envelliment actiu. En aquest sentit, el Ripollès participa en el projecte europeu APTITUDE per a la prevenció de la dependència en el qual hi ha implicats diferents territoris i la Universitat Autònoma de Barcelona. En el marc d’aquest projecte s’han realitzat diferents sessions de treball amb gent gran en municipis de la comarca a través dels quals els participants han manifestat diferents preocupacions, com ara la solitud, el maltractament a persones grans, les noves tecnologies, etc.

El Govern va aprovar el desplegament territorial de l’AISS el passat 21 de febrer, donant compliment al protocol signat entre el Departament de Salut, el Departament de Drets Socials, l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, per tal d’incorporar el món local al desplegament territorial de l’atenció integrada social i sanitària. També s’incorporaran a l’espai de cogovernança les entitats proveïdores socials i sanitàries.

IASGIRONA
Divendres, 10 Març 2023