L’IAS incrementa la massa salarial en nou milions d’euros fruit de l’aplicació del III Conveni SISCAT

Segons el tancament econòmic de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) al 2022, el 65% de la despesa total de l’empresa (145 milions d’euros), correspon a personal (94 milions d’euros).

L’entitat incrementarà aquest any la despesa dedicada al capítol de personal en un 10% aproximadament.

Demà, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) aplicarà a tot el personal les millores previstes al III Conveni SISCAT pel qual es regeix la institució com a empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut. Fruit de les millores laborals previstes al conveni, l’IAS incrementarà la massa salarial aquest 2023 en nou milions d’euros aproximadament.

Entre les principals millores laborals que recull el conveni es destaca l’increment salarial del 2,5% que s’aplicarà demà amb efecte retroactiu de gener d’aquest any, així com la recuperació salarial degut al decrement de la reducció del 4,5% al 0,88%. Les millores se subratllen també en l’increment de plusos de cap de setmana, festius i festius especials del 5 al 25%, segons els dies; i en la desvinculació del pagament de la DPO a l’equilibri pressupostari de l’entitat. Si bé aquestes millores són d’aplicació al conjunt dels professionals de la plantilla, cal posar l’accent en les millores importants per a grups de professionals concrets. En aquest cas, el col·lectiu mèdic veurà augmentat el pagament de la DPO en més de la meitat (69%), i el preu per hores de les guàrdies (+25%). Així mateix, s’aplicarà al col·lectiu infermer i professionals diplomats assistencials un increment retributiu fix del 10,69%, entre aquest 2023 i 2024. Cal recordar que el conveni determina que els infermers i infermeres passen de la categoria professional 2 a la 4, de manera que són considerats de grau superior i aquest canvi, que és estructural, queda incorporat al sou base. Són també destacables les millores salarials vinculades a la carrera professional per a una gran forquilla de professionals dels grups del 3 al 7, segons conveni.

Així, demà, l’IAS abonarà la nòmina del mes, amb l’increment salarial del 2,5%, i una segona nòmina amb els endarreriments de gener i febrer de 2023 per aplicació del III Conveni. Dijous, abonarà una tercera nòmina que inclourà els imports de la DPO de 2022, més l’abonament del decrement de la reducció del 4,5% al 0,88% de 2022.

Segons el tancament econòmic de l’IAS al 2022, de la despesa total de l’empresa (145 milions d’euros), el 65% correspon a personal (94 milions d’euros). L’IAS incrementarà aquest any la despesa dedicada a aquest capítol en un 10% aproximadament.

En aquest context de recursos humans, l’IAS també posa de relleu l’esforç de l’entitat en l’estabilització de la plantilla. Concretament aquest any ha obert una nova oferta d’ocupació amb un total de més de 400 places que inclou tots els grups professionals. En els darrers tres anys, el creixement de plantilla de l’IAS se situa en més d’un 16%. Actualment, l’entitat compta amb una plantilla de més de 1.800 persones treballadores.

 

IASGIRONA
Dimarts, 28 Març 2023