Comunicat de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) en relació amb la nota difosa pels comitès d’empresa

L’IAS ha aplicat aquesta setmana a tot el personal les millores previstes al III Conveni SISCAT pel qual es regeix la institució com a empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut.

Fruit d’aquestes millores laborals previstes al conveni, l’IAS incrementarà la massa salarial aquest 2023 en nou milions d’euros aproximadament.

En relació amb la informació enviada pels comitès d’empresa a diferents mitjans de comunicació avui dijous 30 de març, l’Institut d’Assistència Sanitària manifesta i aclareix que:

  • L’IAS ha aplicat aquesta setmana a tot el personal (més de 1.800 persones treballadores) les millores previstes al III Conveni SISCAT pel qual es regeix la institució com a empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut. Fruit d’aquestes millores laborals previstes al conveni, l’IAS incrementarà la massa salarial aquest 2023 en nou milions d’euros aproximadament.
  • D’acord amb el que estableix el III Conveni SISCAT, l’IAS ha abonat aquesta setmana la nòmina del mes, amb l’increment salarial del 2,5%; una segona nòmina amb els endarreriments de gener i febrer de 2023 per aplicació del III Conveni, i una tercera nòmina que inclou els imports de la DPO de 2022, més l’abonament del decrement de la reducció del 4,5% al 0,88% de 2022.
  • A causa de la demanda de conflicte col·lectiu interposada per SATSE, SMC, CCOO i UGT a l’IAS per una suposada doble escala salarial que es remunta als antics pactes sindicals d’adhesió al conveni de la XHUP dels anys 1994 (Hospital Santa Caterina) i 2004 (Xarxa de Salut Mental), i que fan referència a la meritació del complement d’antiguitat (triennis/quinquennis), l’IAS va demanar la nul·litat d’aquests pactes antics. Actualment la meritació del complement d’antiguitat, a extingir, s’aplica a 278 treballadors.
  • L’IAS té l’obligació d’aplicar el III Conveni en la seva totalitat. A tal efecte, l’aplicació inclou les millores salarials i complements i l’absorció de determinades retribucions fora de conveni, d’acord amb el seu articulat.
  • En aquests moments, l’IAS i els comitès d’empresa es troben en una fase de negociació en què l’empresa confia arribar a un acord en el marc de les possibilitats i limitacions legals de les empreses públiques.
  • Segons el tancament econòmic de l’IAS al 2022, de la despesa total de l’empresa (145 milions d’euros), el 65% correspon a personal (94 milions d’euros). L’IAS incrementarà aquest any la despesa dedicada a aquest capítol en un 10% aproximadament.

 

IASGIRONA
Dijous, 30 Març 2023