Comunicat de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) en relació amb la demanda de conflicte col·lectiu i seguiment de vaga amb data de 13/06/2023

  • Des de l’1 de gener de 2019 s’han incorporat a l’IAS 133 titulats superiors sanitaris, 79 dels quals són metges/metgesses
  • L’afectació de la vaga en l’activitat quirúrgica se situa hores d’ara en el 5,31%

En relació amb la demanda de conflicte col·lectiu interposada pels comitès d’empresa i seguiment de vaga, l’Institut d’Assistència Sanitària informa:

En primer lloc, que l’Institut d’Assistència Sanitària respecta el dret a vaga de les persones treballadores, i la regulació dels serveis mínims no esdevé cap entrebanc en l’exercici d’aquest dret.

En segon lloc, que el seguiment de convocatòria de vaga en termes generals ha estat entre el 3 i 4% segons torn (un 2’84% aquest dimarts 13/06/2023). De les tres línies assistencials afectades, el seguiment de vaga des que va començar el passat 22 de maig, ha estat pràcticament nul a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions (1 professional/1 dia) i sense seguiment en la línia sociosanitària. Tot i això, la vaga ha afectat el funcionament habitual de l’àrea quirúrgica a causa de l’estructura horària de la convocatòria de vaga (de 9 a 11 hores, i de 16.00 a 18.00 hores) i del fet que el seguiment s’hagi concentrat en aquesta àrea des de l’inici de la vaga.

L’afectació de la vaga en l’activitat quirúrgica se situa en el 5,31%. En concret, la setmana del 5 a l’11 de juny s’havien de fer 207 intervencions, de les quals es van haver d’anul·lar 11 a causa de la vaga. En l’àmbit de la consulta externa de l’Hospital Santa Caterina, l’afectació ha estat pràcticament nul·la.

En tercer lloc, l’IAS informa que des de l’any 2019, la plantilla ha crescut un 20%, majoritàriament en personal sanitari. Concretament, des de l’1 de gener de 2019 s’han incorporat a l’IAS 133 titulats superiors sanitaris, 79 dels quals són metges/metgesses. De fet, en els darrers cinc anys (2018-2022), el pressupost destinat a personal ha crescut un 30%. En aquest context, l’IAS vol subratllar la capacitat d’atracció de l’organització per als professionals d’altres territoris i de nova  incorporació. El creixement de l’organització en projectes i models assistencials ha esdevingut clau per consolidar aquesta capacitat. L’IAS afegeix l’estabilització de la plantilla com a objectiu en l’àmbit dels recursos humans, i aquest any, l’empresa ha obert una nova oferta d’ocupació amb un total de més de 400 places que inclou tots els grups professionals. La plantilla actual de l’IAS és de més de 1.800 treballadors/res.

En quart lloc, l’IAS aclareix que com norma general l’empresa exonera les guàrdies als professionals majors de 50 anys. No obstant, en determinades circumstàncies com ara la concentració de baixes per maternitat i paternitat en un mateix servei, l’empresa s’ha vist obligada a cobrir les guàrdies, de manera provisional, amb aquests professionals per poder oferir l’atenció a la població que se n’espera.

En cinquè lloc, i en relació amb el conflicte col·lectiu iniciat pels comitès d’empresa, l’IAS insisteix en la seva actitud negociadora, sempre dins les possibilitats i limitacions legals de les empreses públiques, amb propostes que beneficiïn a tot el personal, sempre i quan se situïn dins la legalitat i viabilitat de l’empresa. L’IAS és una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut, i com a tal, li correspon i té l’obligació legal d’aplicar el III Conveni SISCAT (acordat i signat per les patronals i els agents socials). En aplicació del III Conveni SISCAT i les millores salarials previstes, l’IAS incrementarà la massa salarial aquest 2023 en nou milions d’euros aproximadament.

 

IASGIRONA
Dimarts, 13 Juny 2023