El càncer de còlon i recte té una taxa de curació superior al 90% si es detecta a temps

Una persona consulta la pàgina web creada per informar a la població

La Regió Sanitària de Girona posa en marxa una campanya per incentivar la població a participar en el programa de detecció precoç de la malaltia, a càrrec de l'Institut d'Assistència Sanitària, oficina tècnica del programa al territori.

El càncer de còlon i recte és la segona causa de mort per càncer a la Regió Sanitària de Girona darrere del càncer de pulmó i és el més freqüent en homes i dones de més de 50 anys.

La Regió Sanitària de Girona posa en marxa una campanya per incentivar la participació de la població del territori al programa. La campanya, a càrrec de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), empresa pública del Departament de Salut que gestiona l’oficina tècnica del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR) al territori, té com a objectiu disminuir la incidència d’aquest tipus de càncer, amb la detecció i extirpació de lesions precanceroses, i detectar el càncer en fase precoç. La detecció precoç del càncer de còlon i recte és clau perquè sovint no manifesta símptomes fins que la malaltia està en una etapa avançada.

Aquest programa, impulsat pel CatSalut, està adreçat a la població d’entre 50 i 69 anys. La participació consisteix en una prova de detecció de sang oculta en femta cada dos anys.

El PDPCCR busca identificar a temps les lesions precursores que es poden ressecar per endoscòpia o bé el càncer en fase més precoç. És important destacar que, si es detecta a temps, el càncer de còlon té una taxa de curació superior al 90%1. Per tant, l'èxit en el tractament d'aquesta malaltia dependrà en gran mesura de la detecció precoç i la resposta ràpida dels pacients. Per aquest motiu, s'insta la població a mantenir-se informada sobre els factors de risc i a participar en els programes de detecció precoç que ofereixen les autoritats sanitàries. Participar en els programes de prevenció pot reduir el nombre de casos un 33% i la mortalitat per càncer de còlon i recte un 50%2.

Com funciona la participació?

Les persones d’entre 50 i 69 anys quan el programa periòdicament està operatiu al seu municipi, reben una carta al seu domicili i tenen un termini d’un mes per participar al programa. L’únic que s’ha de fer és recollir el material en qualsevol de les farmàcies de l'àrea bàsica de salut (ABS) que col·laboren en aquest programa i s’indiquen a la carta. No cal demanar cita, només presentar-se a la farmàcia amb la carta que posa el seu nom. La prova es realitza recollint una petita mostra de femta, a la farmàcia li explicaran al detall i li facilitaran un full d’instruccions. La mostra es lliura a la farmàcia i el resultat de la prova seran comunicats en unes setmanes mitjançant una carta o una trucada telefònica.

Si algun participant ha patit o pateix alguna malaltia del còlon i recte, o té familiars directes diagnosticats de càncer de còlon i recte, és fonamental comunicar-ho per telèfon o correu electrònic abans de dirigir-se a la farmàcia.

Les farmàcies envien les mostres a analitzar a l’oficina tècnica. Si són negatius, es notifica als participants a través d’una carta. Si són positius, són citats per a una visita a la Unitat d'Endoscòpies del centre hospitalari que els correspongui, on se'ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica, que no requereix ingrés. La colonoscòpia és una prova que permet visualitzar directament tot el budell gruixut per dintre. És la prova més efectiva per diagnosticar la causa concreta de la sang detectada en la prova de detecció de sang oculta en la femta. Segons els resultats d'aquest estudi, s'indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, pot ser necessària una segona exploració al cap d'un temps (1 o 3 anys) o pot ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer.

El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Catalunya està dissenyat per garantir la cobertura, l'equitat d'accés, la qualitat i l'eficàcia del cribratge.

43 càncers detectats a l’any 2022 a la Regió Sanitària de Girona

Concretament, el PDPCCR ha permès detectar la malaltia a l’any 2022 a 43 habitants de la Regió Sanitària de Girona, xifra que representa una taxa d’1,01 per cada 1.000 habitants. L’any passat un total de 1.649 anàlisis van donar positius (3,88%) i es van realitzar un total de 1.352 colonoscòpies. Es van citar un total d’113.758 persones i hi van participar 42.507 (37,37%).

Accions per incrementar la participació

Amb la finalitat de millorar la participació al programa, des de la Regió Sanitària de Girona, l’IAS posa en marxa una campanya de comunicació, que compta amb el suport del Fons Europeu. La campanya que es presenta amb el lema “Prevenir és cuidar-se: uneix-te al programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Girona” consta de diferents accions, entre les quals destaca la creació d’una pàgina web de referència (www.salutcolonirecte.cat), en què la persona usuària podrà consultar en quin període està actiu el programa a la seva Àrea Bàsica de Salut, a més de materials divulgatius contrastats sobre la malaltia i el programa de cribratge, entre altres; vídeos explicatius a càrrec dels experts i de testimonis que faran apropar l’experiència a les persones que dubten en participar al programa; suport interactiu via WhatsApp, o la creació d’una comunitat virtual a Facebook. Amb totes aquestes accions s’espera incentivar la participació dels residents de les diverses localitats de la demarcació de Girona.

El PPPCCR a la Regió Sanitària de Girona es va iniciar a l’any 2013 per la comarca del Baix Empordà. Durant l’any 2015 es va anar introduint progressivament a tota la Regió Sanitària, primer a la Garrotxa i al Ripollès i uns mesos més tard es va estendre a la resta de Regió, de manera que a finals de 2017 es va completar la implantació arreu de la Regió.

Referències

1American Cancer Society. Detección temprana, diagnóstico y clasificación de la etapa del cáncer colorectal

2Marjolein et al. Ann Intern Med. 2017;167:544-554.

 

 

IASGIRONA
Dimecres, 25 Octubre 2023