S'envien les primeres invitacions per participar en el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès

La setmana passada es van enviar les primeres cartes invitant persones d’entre 50 i 69 anys a participar en el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR) a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès. La participació en el Programa, que és biennal, és voluntària. S’invita a la població diana, tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l’any en curs: reben una carta a casa seva en la qual s’explica el Programa i s’informa de com participar-hi. Fa uns dies es va enviar la primera tramesa de cartes a veïns de les ABS de Ripoll-Sant Joan de les Abadesses i de Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas, pel que fa a l’àrea de la Garrotxa. Més endavant, es farà un segon enviament de cartes de recordatori a totes les persones que no hagin contestat en dues setmanes.

Qui hagi rebut la carta d’invitació s’haurà de dirigir a una oficina de farmàcia adherida al Programa (en el cas de la Garrotxa i el Ripollès s’hi han adherit totes, fins i tot les farmàcies situades en els municipis més aïllats). La persona interessada haurà de lliurar a la farmàcia la carta que hagi rebut, en què hi haurà imprès un codi d’identificació personal. A la farmàcia li donaran un equip per dipositar una mostra de femta i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia. Les farmàcies que participen en el Programa enviaran dos cops a la setmana les mostres al laboratori del PDPCCR. El mètode de cribratge es fa a partir d’una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta.

Els resultats de les anàlisis seran publicats informàticament a la història clínica compartida de Catalunya. Si són negatius, els participants rebran una carta en què se’ls informarà d’aquest resultat. Si els resultats són positius, seran citats per a una visita a la unitat d’endoscòpies del centre respectiu, on se’ls informarà del resultat i del procés que calgui seguir a partir d’aleshores, que s’inicia amb una colonoscòpia diagnòstica. Segons els resultats d’aquest estudi, s’indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el Programa al cap de dos anys si el risc és baix, fer una segona exploració al cap d’un temps (1 o 3 anys) o ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer.

Aquest Programa, emmarcat en el Pla de salut de Catalunya 2011-2015 per potenciar els aspectes preventius, està adreçat a la població que té més possibilitats de patir aquest tipus de tumors. L’organització ha implicat la coordinació del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona, l’atenció primària, les unitats d’endoscòpies dels hospitals d’Olot i Campdevànol i l’Oficina Tècnica de Cribratge, gestionada per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), tot plegat amb el suport del CatSalut. Els Rotary Club d’Olot-la Garrotxa i del Ripollès col·laboren econòmicament en el desplegament a les comarques respectives.

En total es convidarà a participar-hi 20.265 persones d’entre 50 i 69 anys de les dues comarques: 13.456 de la Garrotxa i 6.809 del Ripollès. Un 6% dels participants en el Programa solen tenir resultats positius que cal estudiar. El desplegament comença ara als municipis de les de l’ABS de Ripoll-Sant Joan de les Abadesses, amb 4.089 persones de població diana, i de les ABS de Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas, amb 2.909 persones convidades. Al llarg de dos anys s’anirà desplegant a totes les ABS de les dues comarques i, un cop s’hagi implantat a totes les ABS, es tornarà a iniciar.

Inici de la segona ronda al Baix Empordà

El Programa de cribratge de càncer de còlon i recte es va començar a implantar l’any 2013 a la Regió Sanitària Girona per la comarca del Baix Empordà. Durant el 2013 i el 2014 es va iniciar progressivament a totes les ABS d’aquesta comarca, i just aquest mes coincideix que s’estan enviant les últimes cartes a l’ABS de Palamós, que tancarà la primera ronda. Paral·lelament, s’estan enviant les cartes per iniciar la segona ronda a l’ABS de Torroella de Montgrí, el primer municipi gironí on es va iniciar la implantació del Programa.

Organització del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte

El PDPCCR és únic per a tot Catalunya, però s’ofereix i es gestiona de manera descentralitzada.

El Programa s’organitza en:

  •     Oficines territorials de cribratge, que, en el cas de la Regió Sanitària Girona, gestiona l’IAS i, a la Regió Sanitària Catalunya Central, el Consorci Sanitari de Vic. S’encarreguen de la gestió, el seguiment i l’avaluació del cribratge al territori: la gestió de les invitacions, la coordinació del lliurament, la recollida i el processament de les proves de cribratge, la coordinació amb les unitats d’endoscòpia i el seguiment de l’activitat i el control de la qualitat del procés de cribratge.
  •     Unitats d’endoscòpia de cribratge, en el marc del Servei Únic de Digestologia del l’Hospital de Campdevànol, l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i el Consorci Sanitari de Vic, les respectives unitats de digestologia de cada centre.
  •     Les farmàcies, que actuen com a agent de salut, donant informació, fent el lliurament de l’equip, supervisant la conservació i l’enviament de la mostra al laboratori.
  •     L’equip d’atenció primària i els professionals de l’atenció especialitzada extrahospitalària, a més dels farmacèutics, tenen un paper important en el programa pel que fa a la informació i el consell sobre el Programa i la detecció precoç i la participació en el circuit del Programa.
  •     Oficina de Cribratge de Catalunya, té per funcions definir i garantir l’aplicació dels criteris comuns d’organització, de qualitat, d’avaluació i coordinar les oficines territorials de cribratge.

El càncer de còlon i recte

A Catalunya cada any se’n diagnostiquen més de 4.000 casos nous, de càncer de còlon i recte, i actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb 1.900 defuncions per any. Així doncs, la supervivència als cinc anys se situa al voltant del 50%. La tendència recent indica una estabilització clara de la mortalitat en homes i un descens en dones.

La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. Això no obstant, la presència de pòlips és freqüent en la població i només un petit percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari per completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 anys o més, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.

Com que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats.

IASGIRONA
Dilluns, 26 Gener 2015