La Direcció de l'ICS a Girona i de l'IAS presenta als professionals el balanç del primer semestre

Balanç de Gestió

En aquest sentit, la Direcció de l’ICS a Girona i l’IAS ha anunciat el ferm compromís per treballar per les línies marcades pel Departament de Salut, com ara en l’abordatge del pacient crònic, la potenciació de les noves tecnologies com ara la telemedicina, l’increment de la capacitat resolutiva de l’atenció primària, la reducció de les llistes d’espera, etc.

La Dra. Gloria Padura, directora de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, va informar que fins el moment s’han registrat aquest 2014 un total de 8.290 altes a hospitalització, s’han realitzat 11.796 visites a consultes externes, s’han atès 27.108 urgències amb una mitjana de permanència al servei de 3 hores i 40 minuts, i s’han realitzar 4.718 intervencions quirúrgiques.

Al Santa Caterina el director assistencial de la institució, el doctor Miquel Carreras, va destacar la realització en aquest any de 2.503 intervencions quirúrgiques i rendibilitat de l’Hospital de Dia, que ha registrat 8.000 sessions (un 5% més que en el mateix període de l’any passat) i un increment del 6% en proves diagnòstiques. Al Santa Caterina s’han realitzat en el que va d’any 44.673 visites a consultes externes i s’han atès 14.209 urgències.

Respecte a l’atenció primària, destaca la disminució del nombre de queixes rebudes dels usuaris (baixa un 1,8%) i el remarcable augment dels agraïments formalitzats a les unitats d’atenció al ciutadà de l’ICS (que passen de 6 a 25). Aquesta tendència es repeteix a l’IAS, amb una disminució del 5,3% de les reclamacions.

Tant a l’atenció primària de l’IAS com a la de l’ICS és rellevant també la feina relacionada amb l’atenció als pacients crònics, una de les línies d’actuació del Pla de Salut 2011-2015.

Pel que fa a l’Atenció Primària de l’ICS a Girona, la Dra. Sara Rodríguez, va destacar el treball que s’està fent per guanyar accessibilitat; millorar la gestió de la informació clínica; garantir una prescripció farmacèutica de qualitat, segura i cost-efectiva; i assolir els estàndards de qualitat requerits pel Departament de Salut. També va posar de relleu la important tasca que s’està duent a terme pel que fa al pacient crònic, com ara el control de les patologies cròniques i la potenciació d’activitats preventives, continuar implementant un model d’atenció a la cronicitat proactiu, que potenciï l’autocura i que estigui integrat en l’entorn social i sanitari.

Respecte a l’activitat en salut mental, gestionada per l’IAS, les xifres apunten cap a una tendència continuada a l’increment de l’atenció ambulatòria, especialment pel que fa a l’Hospital de Dia d’Adults (+30,39%) i als centres de dia (+3,75%). Cal recordar que la xarxa de Salut mental de l’IAS és un dels models més eficients d'Europa, segons l'estudi Refinement presentat l’any passat i que en aquests moments la institució està desplegant amb els agents del tercer sector del territori el pla pilot d’Inserció Laboral Individualitzada per a persones amb malaltia mental.

L’atenció al malalt crònic complex en l’àmbit sociosanitari la nova unitat de pacients subaguts ha permès atendre 163 pacients, i també és remarcable l’increment del 16% en estades a l’Hospital de Dia de malalties neurodegeneratives.

Bons resultats de la contractació de serveis conjunts

En l’apartat econòmic, els responsables d’aquest àmbit han exposat l’acompliment dels objectius pressupostaris i han destacat la millora en la negociació dels preus que s’ha aconseguit amb la convocatòria de concursos conjunts entre ICS i IAS per cobrir alguns serveis externs com ara subministraments elèctrics, bugaderia, neteja, seguretat i missatgeria i transport.

Aquestes sessions de balanç, adreçades a tots els professionals, es fan amb un objectiu de transparència en la gestió i, en aquest sentit, el gerent de l’ICS i l’IAS, el doctor Vicenç Martínez Ibáñez, ha agraït l’esforç que s’està fent per a la implementació de les accions conjuntes que són fruit de la participació i col·laboració de molts dels professionals dels dos ens.

La directora assistencial de les dues institucions en el marc del Projecte CIMS d'aliances estratègiques entre l'ICS i l'IAS, la doctora Anna Ochoa, ha avançat que els objectius per als propers 6 mesos passen per la consolidació de la integració dels serveis dels dos ens, tant en l’atenció hospitalària com a l’atenció primària, així com pel reforçament de la relació de la Xarxa de salut mental del territori amb la d’atenció primària.

Noves accions del Projecte CIMS

Una de les noves accions és la creació de l’Aula CIMS, un espai obert de reflexió i debat en matèria d’humanitats que s’iniciarà el proper 26 de juny de 2014 a la sala d’actes del Santa Caterina (a les 13 h) amb la presència del doctor Miquel Vilardell, que hi farà la conferència “Envellir bé”. Vilardell és cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, catedràtic de medicina interna de la Universitat Autònoma de Barcelona i president del Consell Assessor del Govern de la Generalitat en matèria sanitària.

Martínez Ibáñez també ha anunciat la propera constitució del Consell ciutadà, un òrgan de participació no sectorial que tindrà per objectiu donar una nova visió a les institucions de salut per millorar-les des de l’òptica ciutadana.

IASGIRONA
Dijous, 19 Juny 2014