Professionals de l’IAS han presentat a la institució una selecció de la recerca realitzada en salut l’últim any

L’acte inaugural, a càrrec del doctor Albert Barberà, director de Coneixement de l’IAS i de l’ICS Girona, i de la doctora Cristina Soler, coordinadora de Docència, també d’ambdues institucions en el marc del Projecte CIMS, ha donat pas a l’exposició dels estudis seleccionats en l’àmbit de l’atenció primària.

El metges de família, Gabriel Coll de Tuero i Antoni Rodríguez Poncelas, han presentat respectivament un estudi sobre els canvis en la millora de la visió de la retina i com correlacionen amb l’evolució de la malaltia vascular subclínica en pacients hipertensos, i un document de consens de la Xarxa de Grups d’Estudi de la Diabetis en l’Atenció Primària de la Salut sobre el tractament de la dislipidèmia en la diabetis tipus 2 en prevenció primària; la infermera de l’atenció primària de l’IAS, Maria Àngels Burset ha exposat l’experiència “Estratègia de la infermeria a través del programa Pacient Expert per millorar l’estil de vida de les persones amb insuficiència cardíaca”.

Els treballs de recerca en l’atenció primària ha finalitzat amb l’estudi de la infermera Cati Farriol, “L’alçada: una expressió fenotípica dels risc cardiovascular en pacients amb hipertensió?” En l’àmbit de l’atenció especialitzada, la doctora Cristina Soler, metgessa adjunta del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Santa Caterina, ha presentat un estudi sobre un sistema informàtic de suport a la decisió clínica en el tractament de la dislipidèmia; la doctora Rosa Carreras, cap del Servei de Prevenció de l’IAS, ha exposat el treball “Prevalença d’anticossos front el virus de l’hepatitis A en treballadors de l’àmbit sanitari i variables associades”; per la seva banda, la doctora Magdala Perpinyà, del Servei de Farmàcia, ha informat de la investigació “Anèmia severa causada per la interacció farmacològica”.En aquest camp ha tancat la ronda de presentacions la doctora Rosa Roca, cap de Servei de Pal·liatius, amb l’estudi “Pacients amb càncer avançat. Tractament durant l’últim mes de vida”.

En el camp de la salut mental, els treballs de recerca presentats han estat “Qualitat Assistencial en Salut Mental a vuit països europeus”, a càrrec del psicòleg Jordi Cid; “Consciència de la malaltia, la seva relació amb la salut mental positiva i el benestar personal en persones amb trastorn mental”, a càrrec de la infermera Míriam Broncano; “La prevalença dels trastorns psicòtics entre la població sense sostre de Girona”, a càrrec de l’educador social Francesc Calvó, i “Suport social percebut i risc de suïcidi entre població drogodependent” presentat per la psicòloga Laura Masferrer.

En l’àmbit de l’atenció sociosanitària han intervingut el doctor José Luís Conde-Sala, amb la investigació “Discrepàncies en la valoració de la qualitat de vida de pacients amb Alzheimer”; el doctor Josep Garre, amb l’estudi “Prevalença del fenotip de la fragilitat i risc de mortalitat en població general”; el psiquiatra Joan Vilalta, amb l’exposició del treball “La síndrome de l’apatia en l’epidemiologia de la malaltia de l’Alzheimer: factors de prevalença, incidència, persistència, risco i mortalitat”; i la doctora Esther Celda, responsable del Centre Sociosanitari La República, que ha exposat la recerca “Abordatge terapèutic de l’ansietat en els pacients d’edat avançada”.

La cloenda de la jornada ha anat a càrrec del director de centre de l’IAS, doctor Miquel Carreras, que ha destacat la qualitat i quantitat progressiva de la recerca realitzada pels professionals de la institució, posant de relleu que “aquesta jornada és una petita mostra del treball que duen a terme els professionals, a més a més de la seva taca assistencial”.

IASGIRONA
Dimarts, 3 Juny 2014