El Santa Caterina posa en marxa una unitat per reduir el dolor als pacients acabats d’operar

L’Hospital Santa Caterina de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha posat en marxa una unitat específica per reduir el dolor als pacients acabats d’operar. Així, la Unitat del Dolor Agut Postoperatori (UDA) té per objectiu oferir el màxim confort  als pacients, un pas més per anar avançant cap a un hospital sense dolor.

Aquesta unitat està coordinada pel servei d’Anestesiologia del centre i engloba l'àrea quirúrgica i l'àrea de hospitalització post quirúrgica. El més important ha estat la tasca prèvia de coordinació entre els anestesiòlegs i els professionals d’infermeria de l’àrea d' hospitalització post quirúrgica i consensuar protocols d’analgèsia amb els facultatius dels diferents serveis quirúrgics. Una de les principals millores que s’ha implantat és el registre de manera sistemàtica del grau de dolor del pacient (EVA), que ara passa a ser tractat com una constant vital més.

Així, quan un pacient acaba de ser operat, surt de l'àrea quirúrgica amb el dolor controlat i disposa d’una pauta d'analgèsia prescrita per part de l'anestesiòleg. A la sala d’hospitalització quirúrgica, els professionals d’infermeria s’encarreguen de l’administració de l'analgèsia pautada i dels rescats si s'escau, de registrar el grau de dolor que pateixen els pacients i de detectar i tractar els efectes indesitjables que puguin aparèixer, seguint les ordres de l’anestesiòleg.

La posada en marxa de la UDA és el resultat d’una de les accions de millora que s’han proposat en el marc del Projecte CIMS d’aliances estratègiques entre l’IAS i l’Institut Català de la Salut a Girona, dins el grup de treball del procés del bloc quirúrgic de l’Hospital Santa Caterina. Professionals de les dues institucions estan realitzant una important tasca de coordinació per proposar accions que permetin millorar l’atenció als pacients.

Col·laboració entre les dues institucions

La UDA és una mostra dels fruits que dóna l’aliança estratègica entre les dues institucions. Aquesta sinergia també està facilitant poder dur a terme les obres de construcció del nou quiròfan al Santa Caterina sense que aquestes afectin l’activitat quirúrgica del centre. Aquests treballs, que van començar a finals de novembre, han obligat a mantenir l’àrea quirúrgica del centre tancada durant tres setmanes, temps durant el qual les operacions de caràcter urgent que s’havien de realitzar en aquest hospital, s’han fet a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Aquestes operacions quirúrgiques d’urgència les han realitzat professionals del Santa Caterina als quiròfans de l’Hospital Trueta, que s’han reorganitzat durant aquestes tres setmanes per poder garantir el servei. Aquesta col·laboració ha estat possible gràcies al Projecte CIMS, a la gerència compartida entre l’ICS Girona i l’IAS, a més de la predisposició dels professionals de les dues institucions.

El 13 de gener es va recuperar l’activitat quirúrgica normal al Santa Caterina, malgrat que el nou quiròfan no es posarà en marxa fins la primavera que ve. El que falta per acabar les obres i dotar de l’equipament necessari el nou quiròfan no interferirà en les operacions que s’han de fer diàriament.

A més d’aquest quiròfan, també es preveu la construcció d’una altra sala per a cirurgia menor, que requereix solament anestèsia local. Amb aquests dos nous espais, el Santa Caterina passarà de tenir cinc quiròfans a tenir-ne sis per a cirurgia major, a més d’un específic per a cirurgia menor, un tipus d’operacions que fins ara es realitzaven en un dels quiròfans convencionals, i que ara es podrà dedicar a acollir operacions quirúrgiques majors. S’estima que la posada en marxa de les noves sales permetrà el centre incrementar la seva activitat quirúrgica en un 20% de cirurgia major i un 30 % amb cirurgia menor més a l’any, millorant així la seva accessibilitat i resolució, una vegada estigui equipat.

IASGIRONA
Dimarts, 28 Gener 2014