Aliança estratègica de Drissa i l’Associació Família i Salut Mental per a la gestió de projectes a favor de les persones amb malaltia mental

Membres de la junta assistencial de salut mental de l’IAS a l’Hospital Santa Caterina (Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt)

La Fundació Drissa i l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques han formalitzat una aliança estratègica per gestionar projectes comuns a favor de les persones amb malaltia mental a la demarcació de Girona i assolir un millor aprofitament de les accions que duen a terme. Les línies marc d’aquest acord s’han presentat a la junta assistencial de salut mental de l’Institut d’Assistència Sanitària, empresa pública sanitària de la Generalitat de Catalunya que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines, de la qual Drissa i l’associació de familiars en formen part juntament amb la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines.

L’aliança estratègica d’ambdues entitats es fonamenta en tres eixos de treball: un centrat en accions que permetin enfortir les dues entitats a títol intern com ara l’aplicació d’economies d’escala per a serveis determinats; un segon bloc està dirigit a compatir una mateixa estratègia de treball que ajudi a les dues entitats a posicionar-se dins del seu àmbit d’actuació; i un tercer eix està basat en el treball comú per aconseguir millorar la coordinació entre les entitats del territori dedicades al col·lectiu de persones que pateixen una malaltia mental. Segons han dit aquest matí la gerent de Drissa, Núria Martínez, i la presidenta de Família i Salut Mental, Maria Combalia, “es tracta de treballar més estretament per aconseguir un millor aprofitament dels recursos i oferir un millor servei als nostres usuaris en tots els àmbits de les seves vides”.

La participació de Drissa, l’Associació Família i Salut Mental, i la Fundació Tutelar en la junta assistencial de salut mental de l’IAS, òrgan de gestió fonamental de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, és un fet particular del model de salut mental de les comarques gironines. Per al doctor Claudi Camps, director assistencial de salut mental de l’IAS, aquesta realitat respon al convenciment que només una visió integral i comunitària de l’atenció a les persones que pateixen una malaltia mental pot aconseguir que aquestes puguin viure dignament i amb normalitat. Per al doctor Camps, l’assistència sanitària, l’entorn, el treball, la tutela i l’habitatge són factors indivisibles.

La Fundació Drissa és una entitat sense ànim de lucre que té com a primer objectiu treballar per a la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals. I ho fa principalment a través del treball i l’habitatge. Drissa gestiona l’empresa d’horta ecològica Biodrissa, i comercialitza serveis productius a través del seu Centre Especial de Treball que compta amb una plantilla de 62 persones amb malaltia mental. Ofereix serveis de jardineria i forestal, pintura i neteja. Dins la cartera de serveis socials, l’entitat disposa de Servei d’Habitatge, Servei d’Acollida, Servei de Formació i Servei d’Acompanyament a la inserció laboral en el mercat ordinari.

L'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques és una entitat sense ànim de lucre, creada l'any 1997 gràcies a la iniciativa d'un conjunt de famílies de persones que patien algun tipus de trastorn mental. La finalitat dels fundadors fou la creació d'una plataforma que vetllés pels drets d'aquests malalts i les seves famílies i que lluités per cobrir les seves necessitats. Avui dia compta amb més de 250 famílies associades i ofereix serveis de seguiment i atenció familiar, grups d’ajuda mútua, organitza conferències i col·loquis a l’entorn de la malaltia mental, i disposa de dos clubs socials (Girona i Figueres), on s’hi realitzen activitats dirigides a assolir hàbits de salut, independència i participació dels usuaris en la comunitat. També organitza les vacances anomenades Respir Familiar.

IASGIRONA
Dilluns, 1 Juny 2015