Professionals de l’IAS i Dincat editen dues guies pràctiques per a la salut de les persones amb discapacitat intel·lectual

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i Dincat (Discapacitat Intel·lectual Catalunya) han presentat avui al Parc Hospitalari Martí i Julià dues guies pràctiques per a la salut de les persones amb discapacitat intel·lectual, editades per Dincat i elaborades pels professionals del Servei de Discapacitat Intel·lectual de l’IAS. Aquest acte s’emmarca en la presentació a Girona del Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS), un nou model d’atenció integral a la persona que necessita els dos serveis.

A Catalunya, unes trenta mil persones tenen una discapacitat intel·lectual. D’aquestes, entre un 20% i un 30% presenten necessitats assistencials relacionades amb la salut general o salut mental. A la demarcació de Girona, el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual s’apropa a les sis mil. Les persones amb discapacitat intel·lectual pateixen les mateixes malalties que la població general, però moltes d’elles no són identificades pels serveis de salut. Segons explica el psiquiatra Ramon Novell, cap del Servei de Discapacitat de l’IAS, les persones amb discapacitat intel·lectual (PDI) constitueixen un subconjunt de població amb una major predisposició a tenir  malalties, tant de tipus físic com mental. “Aquest col·lectiu necessita una major assistència que la població en general per part de serveis de salut, però la seva complexitat fa que de vegades les patologies que presenta siguin difícils de diagnosticar”. “Cal que l’atenció sanitària es dugui a terme coneixent les particularitats del col·lectiu i aplicant certes adaptacions en la pràctica clínica diària”, afegeix Novell.

Dues guies: per als professionals sanitaris i per als pacients

La guia "La salut de les persones amb discapacitat intel·lectual: què hem de tenir en compte?" es dirigeix específicament als professionals sanitaris i la guia "Quan estic malalt ... escolteu-me", a les persones amb discapacitat i les seves famílies. L’edició d’ambdues se situa en aquest objectiu de millorar l’atenció que reben les persones amb discapacitat intel·lectual i l’accés als recursos i serveis de salut. 

La guia “La salut de les persones amb discapacitat intel•lectual: què hem de tenir en compte?” explica les característiques de les persones amb discapacitat intel•lectual, les patologies físiques i de salut mental més freqüents i el document també proposa consells de maneig als professionals sanitaris (metges, infermers i auxiliars clínics) perquè puguin aplicar certes adaptacions en la pràctica clínica diària (com dirigir-se  i tractar la persona durant la visita, com preservar la seva intimitat, tenir en compte l’ajuda de suport gràfic, etcètera) tant en ambulatoris com hospitals.

La guia “Quan estic malalt...escolta’m” es dirigeix a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies perquè sàpiguen reconèixer i aprendre a defensar el dret a rebre una assistència sanitària adequada. El llibret conté orientacions per fer més fàcil i còmode l'accés als serveis de salut i algunes recomanacions per estar més sans (què cal fer abans d'anar a la consulta, en el moment de ser-hi i després de la visita al metge, consells per a una dieta i uns hàbits saludables, la importància de les revisions periòdiques, etcètera). La guia s’ha adaptat amb textos en un llenguatge de fàcil comprensió i imatges de l’il•lustrador Miguel Gallardo.

El Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS)

S'estima que a Catalunya entre un 8 i un 10% de la població pot presentar necessitats d'atenció complexes de l'àmbit social i de l'àmbit sanitari de forma concurrent. El Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS) vol construir un model integrat social i sanitari que abasti totes les actuacions poblacionals al llarg de tot el periple vital de les persones i que estigui centrat en les necessitats d’aquestes, amb garantia de continuïtat en seva atenció, i fer-les coresponsables i a les seves pròpies famílies del procés d'atenció. El PIAISS es basa també en una nova cultura professional: el treball col•laboratiu de manera planificada i proactiva, amb una atenció de base comunitària, propera al lloc de residència de la persona.

La jornada de presentació ha estat inaugurada per Josep Trias, gerent del CatSalut a Girona; Montserrat Roura, directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família; Rosa Cadenas, presidenta de Dincat (Discapacitat Intel·lectual Catalunya) i Joan Profitós, president de l’IAS. Hi ha intervingut diferents experts en l’atenció a la discapacitat intel•lectual de l’IAS, membres del Comitè Operatiu del PIAISS, de l’Observatori de Drets de Dincat i del Servei d’Atenció a Persones de Girona.

IASGIRONA
Dijous, 11 Juny 2015