Més de 160 professionals de la informació i la documentació en ciències de la salut participen en les Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya

L’objectiu d’aquestes sessions de treball, organitzades per la Biblioteca de Salut, és reunir els professionals de la salut, especialment els que treballen en el món de la informació i documentació en ciències de la salut, amb la intenció d’identificar i analitzar les principals tendències de futur en l’àrea de la gestió i l’accés a la informació científica, analitzar els nous escenaris que es presenten en la gestió del coneixement i conèixer els casos d’innovació del sector.

Durant les Jornades s’ha presentat el portal Scientia del Departament de Salut. Es tracta d’una plataforma digital d’accés obert a la literatura científica produïda pels professionals, personal investigador i docents que presten serveis en les entitats i centres que conformen el sistema sanitari públic de Catalunya.

El nou repositori institucional serà d’accés obert, permanent i gratuït i la seva gestió correspondrà a la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya del Departament de Salut. El seu contingut, per la seva banda, estarà subjecte, amb caràcter general, a llicència d’ús d’accés obert de reconeixement d’autoria, amb usos no comercials.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és triple. En primer lloc, maximitzar la visibilitat, la difusió i l’impacte en la societat de la producció científica en salut que es duu a terme a Catalunya, garantint-ne la seva preservació, organització i lliure accés. En segon lloc, promoure el retorn de la inversió de la administració pública sanitària de Catalunya en recerca, estudis i publicacions, facilitant la reutilització de la informació i el coneixement generats. Per últim, la plataforma ha de crear i compartir coneixement i fomentar la creació de publicacions electròniques.

Amb la creació d’aquesta plataforma, el Departament de Salut esdevé pioner en l’impuls d’una política institucional de promoció de l’accés obert a la producció científica en l’àrea de les ciències de la salut.

Es pot accedir a la plataforma digital a través d’aquesta direcció: scientiasalut.gencat.cat

IASGIRONA
Divendres, 19 Juny 2015