Salut elabora una eina per a prendre decisions compartides entre el pacient i el professional sobre alternatives terapèutiques

El Departament de Salut ha presentat aquesta tarda ‘Decisions Compartides’, una eina amb què es vol facilitar la presa compartida de decisions en salut. En aquest procés, el professional i les persones acorden el tractament o estil de vida més adient d’acord amb les preferències i els valors personals de l’individu i el coneixement científic existent, tot sospesant els pros i contres de cada opció. Aquest procés ha estat treballat conjuntament pel Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC) i per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), en el sentit què els pacients hi han intervingut aportant la seves experiències personals i garantint la comprensió dels continguts que l’eina ofereix.

En un acte clausurat pel conseller de Salut, Boi Ruiz ha destacat la “qualitat i seguretat” d’aquesta eina, en el sentit que “garanteix informació de sanitat pública, aporta coneixement clínic i compta amb la col•laboració dels pacients”, que han validat que el contingut sigui fàcilment comprensible per a tothom. La sessió ha estat inaugurada per la Secretària General de Salut, Roser Fernández, acompanyada del Director de l’AQuAS, Josep Maria Argimon i del president del Consell d’Administració de l’AQuAS, Antoni Trilla.

Salut considera necessari que les persones participin cada cop més en la seva salut i en les decisions que s’hi prenen. Això suposa garantir el seu dret a rebre una informació completa, comprensible i de fàcil accés sobre la seva salut, els tractaments o els riscos que els afecten, de manera que es possibiliti la coparticipació en les decisions, en un procés que suposa deliberació i temps.

Seguint aquesta premissa, el procés de decisions compartides -que ha de tenir un ampli desenvolupament en els propers anys- promou que les persones aportin les seves preferències, objectius i valors i el professional clínic informi sobre les opcions de tractament.

L’eina mitjançant la qual es vertebra aquesta iniciativa és un nou canal temàtic a la xarxa (http://decisionscompartides.gencat.cat). En ell ja hi ha disponible informació, instruments de decisió, testimonis i respostes a preguntes freqüents sobre dues malalties: el càncer de pròstata i la malaltia renal crònica avançada. Progressivament, el lloc web s’anirà ampliant amb continguts per a poder afrontar processos importants de decisió davant d’altres malalties.

Un model enfocat a la participació activa

Aquest model compartit reflecteix un canvi important en les idees sobre com les persones han de participar en l’assistència sanitària i és l’essència mateixa del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, l’òrgan pioner a l’Estat que dona veu directa als pacients sobre les polítiques públiques de salut a Catalunya. Actualment existeixen diversos models de relació entre els professionals de la salut i les persones, i aquest projecte vol avançar cap a models deliberatius, en què la persona participa activament en el procés de decisió del tractament o actuació assistencial.

Les decisions compartides són particularment rellevants en aquelles condicions de salut en què hi ha més d’una alternativa i és pot fer una elecció, doncs les diferents opcions presenten diferents avantatges i desavantatges. En la majoria de casos es tracta d’abordar malalties cròniques o proves diagnòstiques o de cribratge, i no tant quan la persona s’enfronta a un diagnòstic greu o potencialment mortal.

Compartir les decisions de tractament té avantatges: si la persona s’implica en la presa de decisions és més probable que segueixi el pla acordat, per exemple, prenent la medicació prescrita de forma adequada. A més, els estudis d’investigació també indiquen que les persones que prenen part en aquestes decisions tenen millors resultats de salut que les que no ho fan.

Hi ha diverses raons per les quals les persones poden desitjar compartir la presa de decisions sobre el seu tractament i l’estil de vida amb un professional. Una d’elles és la tranquil•litat de sentir-se ben informat, gràcies a identificar el professional com una font fiable per a confiar que, junts, han pres la decisió correcta. Una altra raó s’explica pel fet que les persones tenen experiències, creences i prioritats individuals que poden influir en les decisions a prendre i que els professionals poden desconèixer, de manera que aquestes consideracions poden servir-los per adaptar les opcions de tractament a cada individu. Per últim, involucrar-se en les decisions pot fer sentir a la persona que està més empoderada i té un major control de la seva situació.

En aquest procés, i per destriar la millor opció per a cada persona i situació concreta, se segueixen dos passos principals. El primer consisteix en informar-se sobre el diagnòstic, tot analitzant les opcions i els beneficis i possibles riscos. El segon necessita que es comparteixin preferències i es triï amb corresponsabilitat.
 

IASGIRONA
Dijous, 16 Juliol 2015